Opakující se devítky

Devítka je číslem završení a dokončení a symbolizuje vedení, humanity a službu ostatním.

Číslo 9 je připomínkou, že váš životní smysl a poslání je služba/pomoc ostatním, a to skrze vaše dovednosti, znalosti, skrze to, co vás zajímá. Dále devítka sděluje, že je na čase zakončit fázi nebo vztah vašeho života, který už vám nadále neslouží a neobávat se změny a něčeho nového.

Číslo 99 je pobídkou, abyste šli tam, kam vás tahne srdce a nezapomínali přitom na již zmíněnou pomoc/službu dalším lidem.

Trojitá devítka připomíná, že svět potřebuje váš talent a vaše dovednosti. Je potřeba, abyste tohle zužitkovali pro dobro nejen své, ale především ostatních. Zkráceně řečeno – naplnili své životní poslání.

9999 je zpráva všem lightworkerům, aby vytrvali ve svém poslání, aby i nadále jejich světlo osvětlovalo cestu ostatním.
(lightworker = člověk, který má na zemi poslání „přemeňovat temnotu na světlo“ a to tím, že pomáhá ostatním lidem duševně se probouzet a pomáhá jim objevit jejich skutečnou spirituální podstatu – odkud přichází, proč tu jsou, atd.).


Podobná témata:
Andělské číslo 9
Andělské číslo 99
Andělské číslo 999


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář