Mezi smrtí a životem: co se děje po smrti?

Nově je kniha dostupná také v českém jazyce.
Zakoupit si ji můžete na stránce: http://www.centrumnejpoznani.cz/knihy.html

V následujících kapitolách se vám budu snažit popsat obsah knihy Between death and life (Mezi smrtí a životem) od Dolores Cannon. Kniha byla vydána v roce 1993 a bohužel nevyšla v českém jazyce, nicméně vy, co umíte anglicky, byste si ji měli přečíst.

Vždy jsem nosil v hlavě spoustu otázek, včetně těch známých „Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?“ Z církve a náboženství se mi dělalo „nevolno“, ale nikdy jsem nedokázal popsat proč. Prostě jsem to tak uvnitř cítil.

Ačkoliv jsem postupným hledáním zjišťoval a objevoval čím dál víc informací, stále jsem v tom neměl zcela jasno, a to do chvíle, než jsem poznal knihu Mezi smrtí a životem od Dolores Cannon. Tato kniha mi zodpověděla všechny základní otázky lidské existence a věci mi do sebe dokonale zapadly.

Znáte ten pocit, kdy něco čtete a nepřemýšlíte o tom, zda je to pravda? Nepřemýšlíte, protože víte. Víte, že je to tak. Je to jako byste našli dávno ztracené znalosti.

Proto se snažím tuto knihu přiblížit i vám, kdo neumíte anglicky a máte podobné otázky, jako já. A samozřejmě i všem ostatním zájemcům.

Mimochodem Dolores Cannon napsala celkem 19 knih a všechny pojednávají o dávno ztracených vědomostech (o vesmíru, o Atlantidě, o Ježíšovi, o Hirošimě, o Nostradamovi, o UFO, atd.).

Komu je kniha určena?

Kniha se týká úplně každého na této planetě, protože pojednává o všem ohledně lidské duše, narození, smyslu života, smrti, a to včetně toho, co se děje potom.

Kniha může být nepřijatelná pro některé ortodoxní věřící. V knize se totiž odkrývá pravda o církvi, o její touze po moci a po kontrole lidí. Proto pokud nemáte otevřenou mysl a srdce, tuto knihu si asi neoblíbíte.

Nesnažím se popřít naší duchovní podstatu, právě naopak. Bible dokonce vychází z reálných základů – to bylo ale kdysi dávno, než byla „upravena“ do vyhovující, dnešní, podoby. Jen tedy poukazuji na to, že dnešní církev má se skutečným duchovnem společného asi tolik, jako král s králíkem.

Což už ale tuší všichni ti, kteří se nespokojili s planými řečmi a začali se ptát. Jestliže hledáte skutečnou podstatu života, náboženské instituce a jejich odpovědi vás nemohou uspokojit.

Skutečný smysl života

Většina lidí bohužel díky nátlaku systému (výchova, školky, školy, zaměstnání, úřady, média…) zcela zapomněla na svůj skutečný původ, na svou duši, na smysl své současné existence i na to, že smrtí vůbec nic nekončí.

Od narození se systém snaží potlačit naši skutečnou podstatu, naši duši. Pro systém je důležité, abyste zapomněli kdo jste, kam kráčíte a jaký úkol jste si v tomto životě stanovili. Jedině tak vás může systém donutit dokola a do zblbnutí pracovat a vydělávat peníze – jak jinak – určené systému, na nic se neptat, o nic se nesnažit a jen slepě, bez přemýšlení poslouchat.

Pokud se ptáte, jak poznáte, zda se vaše duše náhodou neprobouzí, přečtěte si následující článek: 10 znamení, že k vám vaše duše promlouvá.

Smysl našeho bytí je přitom naprosto odlišný od toho, co většina z nás každý den prožívá.

Skutečný smysl života, včetně toho, co se odehrává před narozením a po smrti, se dočtete v této knize.

Dolores Cannon

Dolores Cannon
Dolores Cannon

Dolores Cannon se zabývala přes 40 let hlubokou hypnózou a regresní terapií. Jak sama říkala, na začátku stála náhoda. Její přirozená zvědavost a touha po poznání jí však neustále otevíraly nové obzory. I když začala s tzv. lehkou hypnózou za účelem odstranění špatných návyků, jako například kouření apod., po relativně krátké době přišla další z řady „náhod“ a proces jí nasměroval do oblasti tzv. minulých životů.

Ani tam však poznání nekončilo, neboť za hranicemi minulých životů se začaly otevírat brány vzpomínek směřujících do dimenzí či časoprostorů za hranicemi planety Země. V mnoha případech se prostřednictvím klientů dostala až k samotnému Zdroji existence.

Klienti, se kterými pracovala, se počítají v řádech tisíců. Byli uváděni do nejhlubšího hypnotického stavu, kdy dochází k odpojení tzv. „vědomé mysli“, neboli vědomí – tedy toho, co denně používáme k přemýšlení a rozhodování. Podle ní je právě toto vědomí nejhloupějším aspektem naší osobnosti. Jeho „vyřazením“ se člověk může spojit s něčím, co lze nazvat vyšší já, či duše.

Dolores používala regresní hypnózu pro hledání odpovědí a vysvětlení týkajících se původu problémů, které měli její klienti v jejich současném životě. Přicházela za ní celá řada lidí s těžkými chorobami, lidé v depresích či jiných složitých životních situacích apod. Dolores během hluboké hypnózy nasměruje duši klienta do momentu či zkušenosti ze současného či minulého života, který nejen osvětlí příčiny, ale současně odkryje a pojmenuje poznání, která je nutné získat a pochopit ve stávajícím životě.

Dolores Cannon zemřela v roce 2014.

Kde všechny ty informace autorka získala?

Jak již bylo řečeno, při hluboké hypnóze je odpojeno vědomí a skrze danou osobu může tak promlouvat buď její duše, nebo – pokud se daná osoba dostatečně otevře – případně i jiná bytost z vyšších sfér.

Tímto způsobem měla možnost Dolores Cannon ptát se na nejrůznější otázky spousty lidí po celém světě – myšleno lidí uvedených do hluboké hypnózy. V důsledku se tedy neptala lidí, ale vyšších bytostí, které promlouvaly skrze tyto osoby.

A ano, otázky pokládala opakovaně různým osobám v hluboké hypnóze po celém světě a odpovědi byly vždy stejné. Ačkoliv se dané hypnotizované osoby neměly šanci znát.

Z těchto rozhovorů pak vzešla (nejen tato) zmíněná kniha, která je psána stylem přepisu rozhovorů, doplněných o poznámky a úvahy.

O čem kniha pojednává?

Kniha zodpovídá základní otázky lidské existence a dozvíte se v ní mimo jiné:

 • Co se děje s duší před narozením
 • Jak si duše vybírá, komu se narodí
 • Jak se duše cítí v těle nemluvněte
 • Proč umírají malé děti
 • Proč jsou někteří lidé postižení
 • Proč trpí lidé závažnými nemocemi
 • Proč lidem prochází války a vraždění
 • Proč si nepamatujeme minulé životy
 • Jak je to se stvořitelem, náboženstvím a démony
 • Co se děje, když člověk umírá
 • Proč někteří lidé umírají ve spánku
 • Co je to smrt a ce se děje potom
 • Jaké další úrovně existence tu jsou a proč je nevidíme
 • Čas jako takový neexistuje
 • Že církev je duchovnu na hony vzdálená
 • Že neexistuje peklo (a jak to tedy vlastně je ve skutečnosti)
 • a spousta dalších témat…

Rozdělení podle kapitol

Protože je kniha obsáhlá, rozdělím ji podle kapitol. Kapitoly budu postupně přidávat. Jakmile bude kapitola připravena, půjde na její název kliknout. Na kapitolu tedy přejdete kliknutím na odkaz.

V případě dotazů mi buď napište: Formulář pro kontaktování, nebo zanechte vzkaz v komentáři na konci stránky.

1. Prožitek smrti

Kapitola pojednává o tom, co cítí a vidí ti kteří umírají, co se děje první okamžiky po smrti, jak duše rekapituluje právě prožitý život, co dělá duše pak, proč umírají děti atd.

2. Vítači

Kapitola popisuje, kdo jsou tzv. vítači a jaký je jejich význam.

3. Prožitek blízké smrti

4. Školy

5. Velká cesta

6. Rozdílné úrovně existence

7. Takzvané „špatné“ životy

8. Průvodci

9. Bůh a Ježíš

10. Satan, posedlosti a démoni

11. Duchové a poltergeisti

12. Plánování a přípravy

13. Hlavní koncil (rada)

14. Otisk

15. Záměna

16. Návrat zpět