Stručný popis programu Moto assistant

Skvělý asistent pro váš vůz

Aplikace Moto assistant slouží primárně k evidenci spotřeby motorového vozidla (automobilu, motocyklu…) a ke sledování nákladů na jeho provoz. Podmínkou je zadávat nezbytné údaje o čerpání pohonných hmot – tzn. cenu, množství načerpaných PHM, stav tachometru a datum čerpání.

Hlavní okno programu

Moto assistant umožňuje také záznam a sledování veškerých ostatních důležitých událostí (jako jsou opravy, pravidelné údržby – např. výměna oleje, atd.).
Na blížící se termín údržby vás dokáže program včas upozornit, dokonce si sami můžete zvolit předstih, v jakém budete upozorněni.

Pokud si přejete data zpracovávat dál v jiné aplikaci, nabízí Moto assistant export dat do všeobecně nejpoužívanějších formátů, jakými jsou Excel, CSV, TXT a HTML. Vedete si již záznamy v nějaké jiné aplikaci a nechce se vám je znovu přepisovat? Nevadí, jestliže vaše aplikace umožňuje export dat do formátu CSV. Moto assistant totiž umí data nejen exportovat, ale také importovat, a to právě z nejrozšířenějšího formátu CSV.

Pro snadnější přehled disponuje program také možností vytváření statistik a grafů. Tisk je samozřejmostí.

Nedílnou součástí programu je také správa všech výdajů a příjmů. Ty máte možnost nejen zadávat, ale také třídit do libovolně definovatelných kategorií. Z těchto dat pak Moto assistant dokáže vytvořit grafy výdajů a příjmů, včetně grafu zůstatku.
Pro další zpracování dat je opět k dispozici export.

Nezbytnou součástí každé aplikace pro správu vozidel je bez pochyby kniha jízd. Tu naleznete v rozšířené formě také v programu Moto assistant.
K dispozici jsou údaje jako řidič vozidla, cílový kontakt, datum a čas odkezdu/příjezdu, destinace atd.
Není nutné ji vyplňovat, pokud však chcete mít o provoze vozidla přehled, lze ji využít.

Časem se jakékoliv údaje nahromadí a stávají se nepřehlednými. Moto assistant se však snaží vzniku takové situace předejít. Jak? U všech důležitých údajů má totiž uživatel k dispozici řazení, filtrování a/nebo vyhledávání. Navíc, veškeré takto uživatelem vyfiltrované údaje se promítnou také do tisku a exportu dat. Každý má tak možnost vybrat si jen ta data, která potřebuje – a to vše v krátkém čase s minimální námahou.

Díky přehlednosti a jednoduchosti by práce s programem neměla být problém ani pro osoby se základními znalostmi počítačů.