Jedničky a nuly (0011, 1100, 1010, 0101 atd.)

Vesmír a andělé vás žádají o změnu vašich myšlenkových vzorců, vašich domněnek a vašeho mentálního (myšlenkového) nastavení. Řešení či odpověď hledejte sami v sobě. Pro jejich úspěšné nalezení je však potřeba zaujmout pozitivní postoj a přístup. Požádejte anděly o pomoc a buďte otevřeni jejich vedení.

V současnosti jste vedení shora za pomoci vašich myšlenek, nápadů a „jasnozřivosti“ (něco víte, aniž byste tušili jak jste k této znalosti dospěli). Zůstaňte proto pozitivně naladěni a řiďte se podle sdělení, která dostanete. Naslouchejte své intuici a svému vnitřnímu vědění.

Nedovolte negativním emocím, aby vás pohltily a/nebo odradily od vaší duchovní cesty.

Zanechte komentář