Andělské číslo 999

Andělské číslo 999

Číslo 999 se skládá ze tří devítek, přičemž ztrojení vliv čísla logicky posiluje. Devítka je číslem univerzálních vesmírných zákonů, širší perspektivy, vlivu, benevolence, stylu života jako pozitivního příkladu ostatním, síly charakteru a pomoci lidem. Devítka je také číslem konce nebo uzavření něčeho (záležitosti, etapy atd.).

Andělské číslo 999 přináší zprávu o tom, že některé aspekty vašeho života se chýlí ke konci a/nebo nějaká důležitá fáze vašeho života končí. Věřte, že vše se děje pro vaše dobro, vše je dánou vaší karmou – to vše bude brzy evidentní. Důvodem změn je příprava vaší životní cesty tak, abyste mohli co nejlépe plnit svůj životní účel tak, jak jste si předsevzali.

Proto není potřeba se nijak obávat, vše se v dobré obrátí tak, abyste byli šťastní a spokojení.

Mějte víru, že všechny potřebné informace, vedení a pomoc obstarají andělé. Číslo 999 je velmi silným sdělením, že se máte bez odkladů věnovat svému životnímu poslání.

Číslo 999 vyzývá lightworkery, aby plnili jejich poslání. Lightworker je člověk, který duchovně probouzí a vede ostatní lidi na planetě Zemi a pomáhá jim objevit jejich zapomenutou duchovní podstatu.

Uvnitř vás se skrývají mocné energie. Využijte je pro dobro vaše i jiných. Naslouchejte vašemu vnitřnímu volání a vaší intuici a následujte své ideály. Věřte, že naleznete rovnováhu mezi duchovní, rodinnou a materiální cestou.


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v e-knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická, můžete ji tak mít vždy u sebe, např. v mobilním telefonu.

Zanechte komentář