Andělské číslo 9

9

Číslo 9 je symbolem univerzální lásky, věčnosti, víry, univerzálních vesmírných zákonů, duchovního osvícení a probuzení, služby lidstvu, pomoci lidem, nesobeckosti, sebeobětování, osudu, smyslu života, štědrosti, vyšší perspektivy, romance, vnitřní síly, zodpovědnosti, intuice, síly charakteru, tvůrčích dovedností, řešení problémů, sebelásky, citlivosti, vnímavosti, věrnosti, svobody, popularity, vyšších ideálů, tolerance, shovívavosti, pokory a skromnosti, vcítění, soucitu, rozšířeného úhlu pohledu, vlivu, dokonalosti, pochopení, odpuštění, volání povinnosti, optimismu, božské moudrosti.

Devítka je znamením od andělů, že váš život zahrnuje službu lidstvu za pomoci vašich dovedností a talentu. Jste lightworker (ten, co pomáhá ostatním nalézt svou duchovní podstatu) a jste povzbuzováni v hledání dalších způsobů, jak být ostatním nápomocni.

Číslo 9 může indikovat, že nadešel čas ukončit nějakou fázi, situaci, nebo vztah, který vám již neslouží. Díky tomu bude moct zavítat do vašeho života něco nového, něco, co vás obohatí a z čeho budete dále těžit. Připravte se proto na spoustu práce, kterou bude potřeba udělat.

Buďte soucitní, ohleduplní a pomáhejte ostatním a jdětě jim příkladem.


Podobná témata:
Opakující se devítky


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář