Opakující se šestky

Šestka představuje výchovu, péči, harmonii, touhu po stabilitě ve všech oblastech života. Číslo 6 je pak svázáno především s domovem, rodinou a společností.

Šestka dále smybolizuje zodpovědnost a službu lidstvu – to vše skrze lásku, péči, výchovu.

Číslo 6 nabádá k opakovanému využití vaší představivosti a intelektu (představit si to, po čem toužíte), jedině tak dosáhnete pozitvních výsledků.

Číslo 6 je ale především upozorněním na to, že vaše myšlenky nejsou v rovnováze – příliš se zaobíráte materiálními starostmi (většinou o peníze), a příliš málo se věnujete duchovním záležitostem.

66 říká, že máte více důvěřovat vesmíru i andělům, neboť se vám snaží pomoci a podpořit vás v dosažení vašich cílů ohledně domova, rodiny a sociálního života. Buďte naladěni a myslete pouze na to, po čem toužíte.

Trojitá šestka sděluje, že je čas zaměřit se na vaši duchovní stránku, jedině tak vyřešíte své problémy a budete opět vyrovnaní. Nemějte obavu o peníze, ani jiné hmotné statky a otevřete se lásce a pomoci od jiných lidí i andělů.

6666 opět říká to, co již bylo zmíněno: vaše myšlenky nejsou v rovnováze, jste příliš soustředeni na materiálno. Je potřeba se více zaměřit na duchovno a na službu druhým, vše ostatní (peníze, láska) bude pak automaticky naplněno.


Podobná témata:
Andělské číslo 6
Andělské číslo 66
Andělské číslo 666


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v e-knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická, můžete ji tak mít vždy u sebe, např. v mobilním telefonu.

Zanechte komentář