Andělské číslo 6

6

Číslo 6 symbolizuje nepodmíněnou lásku, rovnováhu, harmonii, domov a rodinu, rodičovství, ochranářství, nesobeckost, zodpovědnost, péči, starostlivost, empatii (vcítění), sympatii, sebeobětování, schopnost kompromisu, upřímnost, spravedlnost, svědomitost, hledání řešení problémů, spolehlivost, materialismus.

Šestka je vzkazem, že máte zachovat rovnováhu mezi vašimi materiálními cíli a tužbami (peníze, majetek…) a vaším vnitřním, duchovním já. Respektujte sebe i ostatní, buďte zodpovědní a jednejte vždy upřímně. Buďte vděční za to, co máte, protože vděčnost umožňuje přitáhnout další pozitvní věci do vašeho života.


Podobná témata:
Opakující se šestky


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář