Menu Hlavní

V menu Hlavní jsou všeobecné funkce, týkající se databáze (tisk, export, import…).

Vytvořit zálohu databáze

Program vytvoří zálohu aktuálně používané databáze.

Adresář určený ukládání záloh lze nastavit v nastaveních programu: Nastavení > Adresáře.

Každá záloha má přitom svůj jedinečný název sestavený z data a času vytvoření. Tím je zabráněno vzájemnému přepisování.
Pro lepší rozlišení může uživatel navíc zadat svůj vlastní popisek zálohy.

Obnovit databázi ze zálohy můžete pomocí Správy záloh.

Zabalit databázi do souboru

Moto assistant zabalí aktuálně používanou databázi a zabalený soubor uloží do místa, které zvolíte.

Takto si jednoduše můžete vytvořit kopii databáze pro odeslání emailem, nebo např. uložení databáze na flash/externí disk.

Pro zabalení je použit formát 7-zip. Ten lze rozbalit volně dostupným programem, který najdete na výše zmíněném odkazu.

Vaše stávající databáze programu Moto assistant se nijak nezmění.

Správa záloh

Otevře dialog správy záloh. V něm můžete obnovit databázi z vybrané zálohy, smazat vybranou zálohu, smazat všechny zálohy, přejít do adresáře se zálohami.

Více informací…

Provést údržbu databáze

Před akcí je vždy automaticky vytvořena záloha stávající databáze.

Program vymaže z databáze všechna data, která nepatří k žádnému z existujících vozidel.
Takováto data mohla vzniknout v dřívějších verzích programu.

Pouze v lokálním provozu se současně provede také uklizení a reorganizace celé databáze. Díky tomu se může zmenšit její velikost a zrychlit práce s programem.

Údržbu má smysl spustit hlavně tehdy, pokud jste z databáze vymazali nějaký připojený dokument. Díky údržbě se totiž uvolní místo a zmenší se tak velikost souboru databáze.

Smazat aktuální databázi

Smaže aktuálně používanou databázi. Mějte, prosím, na paměti, že v tomto případě program NEVYTVÁŘÍ zálohu databáze.
Po smazání databáze dojde k restartu programu, kde se zobrazí nabídka možných akcí (vytvoření/načtení databáze…).

Export

V tomto menu lze zvolit formát souboru, do kterého se vyexportuje aktuální obsah tabulky se záznamy o čerpání PHM.
Exportovat lze do těchto formátů: Excel, CSV, TXT a PDF (Moto assistant PLUS).

Moto assistant PLUS: Pro změnu vzhledu PDF exportu můžete použít šablonu – tu načtete tak, že spustíte export se stisknutou klávesou SHIFT (podržíte SHIFT a kliknete na ikonku).

Import

Před akcí je vždy automaticky vytvořena záloha stávající databáze.

V tomto menu lze zvolit soubor, ze kterého se naimportují data o čerpáních PHM do aktuální databáze.
Importovat lze z těchto formátů: CSV.

Více informací…

Tisk

Tato funkce vytiskne aktuální obsah tabulky se záznamy o čerpání PHM.

Moto assistant PLUS: Pro změnu vzhledu tisku můžete použít šablonu – tu načtete tak, že spustíte tisk se stisknutou klávesou SHIFT (podržíte SHIFT a kliknete na ikonku).

Konec

Ukončí program.