Správa záloh

Správa záloh slouží k obnově databáze ze zálohy, případně ke smazání určité zálohy/všech záloh.
Každá záloha má za souslovím „Moto assistant“ své jedinečné označení, které je vytvořeno z data a času vytvoření dané zálohy. Za tímto údajem je ještě připojený uživatelský popisek, nebo automatický text, který prozrazuje podmínky vytvoření databáze (zda byla vytvořena automaticky, ručně, před importem dat…).

Příklady označení:

Moto assistant (20-11-2008 14-45-12) -Uživ.-.bkpZáloha byla vytvořena 20. listopadu 2008 ve 14 hodin, 45 minut a 12 sekund. Zálohu vytvořil uživatel ručně.
Moto assistant (03-04-2008 07-22-47) -Autom.-.bkpZáloha byla vytvořena 3. dubna 2008 v 7 hodin, 22 minut a 47 sekund. Zálohu vytvořil program automaticky.

Zvolit

Obnoví databázi ze zvolené zálohy.

Smazat

Smaže zvolenou zálohu databáze.

Smazat vše

Smaže všechny zálohy databáze.

Tlačítko se zelenými šipkami

Načte znovu obsah adresáře se zálohami databáze.

Tlačítko s ikonou adresáře

Otevře adresář se zálohami databáze v průzkumníkovi.