Import z CSV (+VIDEO)

Pokud jste si již dříve vedli záznamy o čerpání pohonných hmot a chtěli byste tyto záznamy používat také v aplikaci Moto assistant, není potřeba všechna data zadávat ručně. Pokud aplikace, ve které jste doteď vedli vaše záznamy, podporuje export do souboru ve formátu CSV, máte možnost tato data naimportovat do programu Moto assistant.

Co vše musí takový CSV soubor obsahovat?

  • datum čerpání PHM
  • celkový stav tachometru
  • počet čerpaných litrů
  • cenu paliva za jeden litr
  • celkovou cenu za čerpané PHM
  • poznámku (není povinná)

Pamatujte, že programu stačí znát pouze dva ze trojice důležitých údajů
– počet čerpaných litrů
– cena paliva za 1 litr
– celková cena.
Třetí údaj si dokáže program sám dopočítat přímo při importu dat.

Případně můžou být v souboru ještě další údaje, přičemž pořadí údajů není důležité.

Pořadí položek se určuje až po zvolení souboru a nastavení oddělovacího znaku. Přiřazení jednotlivých položek (co se kam uloží) se určuje v tabulce, do níž je načtený jeden řádek ze souboru. Přiřazení se určuje tak, že se označí požadovaný údaj a po kliknutí pravým tlačítkem myši se z menu vybere položka z databáze, do níž se údaj zapíše.

Příklad podle obrázku: Kliknu na text „105 590“ levým tlačítkem myši – tím ho označím. Poté kliknu pravým tlačítkem myši a z menu zvolím, že daný údaj je „Tachometr“. Stejný text se zapíše do záhlaví (text „Tachometr“ nad sloupcem s číslem „105 590“).
U druhého údaje „5.4.2008“ postup opakuji, pouze s tím rozdílem, že zvolím „Datum“. Další údaj „16,07“ bude „Počet litrů“…
Pro údaje, které nechcete přebírat, slouží položka „-Nepřebírat-„.

Jako poslední je potřeba zvolit druh pohonných hmot a způsob platby. Ty se zapíší ke všem importovaným položkám.

Pomocí tlačítka Test je možné zjistit, zda jsou data v CSV souboru správně zapsána (zda něco nechybí), popř. zda jsou všechny potřebné údaje přiřazeny. Samotná data se kontrolují až při importu.