Andělské číslo 7

7

Číslo 7 symbolizuje kolektivní vědomí, víru, spiritualitu, duchovní probuzení, osvícení, duchovní vývoj, mystično, intuici, sebepoznání, vnitřní moudrost, prozumění, rozjímání, introspekci (obrácení své pozornosti do svého nitra), ohleduplnost, hloubavost, mír a klid, rovnováhu, emoce a pocity, vnitřní sílu, výdrž, osamělost, nezávislost, individualismus, manifestaci, štěstí, filozofii, génia, odhodlání, vzdělání a učení, zdokonalení.

Sedmička hovoří o nastolení dobrých časů, o překonání překážek a o ukutečněných úspěších. Andělé jsou nadšeni vašimi životními volbami a říkají vám, že jste na správné cestě. Máte proto pokračovat v dobré práci, naplňovat svůj osud a životní smysl. Další pozitvní věci vám půjdou postupně naproti.

Číslo 7 dále ukazuje, že se máte snažit o váš duchovní vývoj a podporovat v tom i ostatní. Sedmička mluví o učení nových dovedností, o vystoupení z vaší komfortní zóny a celkovém posunu na všech osobnostních úrovních. Máte tu důležitý úkol a ten zahrnuje komunikaci, učení a pomoc ostatním, a to takovým způsobem, který vám vyhovuje. Jste povzbuzováni, abyste šli pozitivním příkladem ostatním a inspirovali je k hledání jejich vlastní vášně a smyslu života.

Sedmička vás tak nabádá k duchovně založené praxi, nebo k profesi dělané srdcem.


Podobná témata:
Opakující se sedmičky


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář