Andělské číslo 0

0

Nula je spojena s meditací, modlitbou, Zdrojem.

Věčnost, výchozí bod, nekonečno, jednota, celistvost, pokračování cyklu, síla Zdroje a univerzální energie. Nula je Alfou i Omegou.

Nula zahrnuje vlastnosti všech ostatních čísel. Nula říká, že ve skutečnosti neexistuje ani začátek, ani konec. Vše je věčné.

Všechna čísla tak nula přibližuje k síle Zdroje nebo k univerzální energii. Nula v kombinaci s dalším číslem zvyšuje jeho vliv a energii.


Opakovaná 0 říká: naslouchejte vaší intuici a vašemu já, tam naleznete odpovědi.

Opakovaná 00 říká: věnujte se více meditaci, naslouchejte vedení shůry a dávejte pozor na znamení.

Opakovaná 000 říká: pamatujte, že jste součástí Zdroje a máte tak sílu a moc vytvořit cokoliv. Vše, co říkáte a děláte má vliv na manifestaci toho, na co nejvíce myslíte, ať už to je pozitivní nebo negativní.

Opakovaná 0000 říká: situace nebo problém dospěl do konce.


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář