Andělské číslo 1

1

Číslo 1 symbolizuje nové začátky, tvoření, nezávislost, jedinečnost, motivaci, pokrok a posun vpřed, ambice, sílu vůle, pozitivnost, ryzí energii, sílu, aktivitu, asertivitu, iniciativu, instinkt, intuici, organizaci (ve smyslu uspořádání), úspěch, spoléhání sama na sebe, houževnatost, lásku, inspiraci, slávu, štěstí, naplnění, vševědoucnost, utváření vlastní reality.

Jednička je připomínkou, že všichni pocházíme z jednoty (z jednoho Zdroje), že všichni jsme součástí stejné energie.

Všichni jsme utvářeni našimi vlastními myšlenkami. Je proto důležité věnovat našim myšlenkám pozornost a soustředit se pouze na to, po čem toužíme. A naopak se vůbec nevěnovat strachu a obavám. To, na co myslíme, se nám dříve nebo později manifestuje (zhmotní).

Je potřeba optimisticky hledět do budoucnosti a těšit se na nové začátky a zkušenosti. Vše se děje z dobrého důvodu, nic není náhoda. Abyste dosáhli naplnění svých snů, jděte kupředu, čiňte chytrá rozhodnutí, naplňujte svůj životní smysl a důvěřujte vesmíru.


Podobná témata:
Opakující se jedničky


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář