Přidat záznam

Přidání záznamu je jednou ze základních funkcí programu. Pomocí této funkce totiž přidáváte záznam o čerpání pohonných hmot.
Z těchto dat potom Moto assistant dokáže vypočítat různé užitečné údaje, jakými jsou např. průměrná spotřeba, průměrná cena PHM, ujetá vzdálenost, výdaje za tankování atd.

Datum, cena a celkový stav tachometru jsou povinné údaje.

Datum

Zde zadejte datum čerpání pohonných hmot (např. podle účtenky).
Datum lze volit myší nebo zapisovat přímo čísla do jednotlivých kolonek.

Stav tachometru

Sem napište, jaký byl celkový (ne denní) stav tachometru ve chvíli, kdy jste čerpali pohonné hmoty (např. z fotografie z mobilního telefonu).

Celková cena

Celková cena za čerpané pohonné hmoty.

Cena/l

Cena za jeden litr čerpaných pohonných hmot. Tu lze zadávat na 3 desetinná místa.

Počet litrů

Množství čerpaných pohonných hmot v litrech.

Z výše uvedených tří údajů stačí zadat pouze dva. Třetí údaj program automaticky dopočítá.
Pokud zadáte všechny tři údaje, budete dotázáni, které dva údaje jsou směrodatné. Pokud je vyberete, provede se přepočet. Pokud nevyberete žádný, nic se přepočítávat nebude.

Zahraniční měna

V případě, že budete čerpat PHM v jiné měně (v zahraničí), zaškrtněte nejdříve tuto volbu a zadejte aktuální kurz pro přepočet.
Pak zadávejte údaje o čerpání PHM úplně stejně, jako obvykle. Program sám přepočítá zadané hodnoty podle zadaného kurzu.

Dočerpáno do plné

Zaškrtněte v případě, že jste dočerpali nádrž na maximum.

Pro více informací o tom, jak program počítá spotřebu a jak tato nastavení ovlivňují výpočet, se podívejte na téma Jak program počítá spotřebu?

Typ pohonných hmot

Zvolte typ pohonných hmot, které jste načerpali. Tento údaj se dá využít při filtrování záznamů a ve statistikách.

Způsob platby

Zvolte způsob platby pohonných hmot. Tento údaj se dá využít při filtrování záznamů.

Čerpací stanice

Pro větší přehlednost můžete zvolit název čerpací stanice, u níž jste pohonné hmoty načerpali.
Tento údaj lze využít ve statistikách.
Správu čerpacích stanic (vytváření/přejmenování/mazání) naleznete v nastaveních: Nastavení > Lokalizace.

Věrnostní body

Pokud si vedete záznamy o věrnostních bodech (např. u čerpacích stanic Shell, Mol či Benzina), můžete využít toto políčko pro zadání počtu obdržených bodů za toto čerpání.
Správu věrnostních bodů naleznete v menu Nástroje.

Souhrn věrnostních bodů si můžete snadno zobrazit ve statistikách.

Věrnostní body se nevztahují k žádnému vozidlu ani záznamu čerpání!

Moto assistant dokáže podle zadaných údajů (název čerpací stanice, počet litrů, datum, typ paliva) vypočítat odpovídající počet věrnostních bodů.
To, zda se mají body automaticky počítat, lze nastavit v Nastavení > Čerpání PHM.

Typ spotřeby

Zde zvolte, do jaké kategorie spadá aktuální tankování, tedy kde všude jste konkrétně jezdili před tímto tankováním (město/mimo město/dálnice…).
Moto assistant vypočítá z těchto údajů ve statistikách spotřebu pro každý jednotlivý typ spotřeby.

Řidič

Nepovinný údaj, kterým lze určit, kdo konkrétně tankování prováděl. Tento údaj můžete využít také při filtrování záznamů.

Správu řidičů naleznete v menu Nástroje > Kancelář > Řidiči.

Poznámky

Sem můžete zapsat poznámky ohledně čerpání – např. údaj o cestě, atd.
Pokud chcete zadat text poznámky, který už jste použili, klikněte na symbol „tří teček“ vedle textu „Poznámky“ a vyberte požadovaný text.

Smazání seznamu posledně použitých textů lze provést v nastaveních: Nastavení > Čerpání PHM.

Připojené dokumenty

Ke každému záznamu o tankování máte možnost připojit až 3 libovolné dokumenty (obrázek, archiv, PDF soubor, soubor MS Office…).
Můžete si tak např. připojit fotografii stavu tachometru, fotografii účtenky apod.

Připojený dokument je uložený v databázi.

Kdykoliv je možné si ho prohlédnout nebo exportovat (uložit) na disk.