Výpočet spotřeby

Aplikace Moto assistant počítá spotřebu vozidla na základě údajů o čerpání pohonných hmot zadaných uživatelem. Pro úspěšný a přesný výpočet je tedy potřeba pravidelně zadávat údaje o každém čerpání PHM.

Průměrná spotřeba a ujetá vzdálenost se vždy zobrazuje až u příštího čerpání – tedy až ve chvíli, kdy jsou známy potřebné údaje. U prvního záznamu tedy tyto údaje nebudou nikdy zobrazeny.

Povinné údaje pro výpočet:

 • datum
 • celkový stav tachometru
 • cena
 • počet načerpaných litrů
 • cena za litr pohonných hmot
 • stav nádrže (do plné)

Právě poslední údaj velice ovlivní výpočet spotřeby samotné.

Jaký má tedy stav nádrže vliv na výpočet spotřeby?

Nezaškrtnuto Dočerpáno do plnéMoto assistant počítá s tím, že jste spotřebovali množství paliva načerpaného při předchozím čerpání a že v nádrži zbylo jen množství paliva odpovídající velikosti rezervy.
Zaškrtnuto Dočerpáno do plnéMoto assistant počítá s tím, že jste spotřebovali pouze množství paliva aktuálně dočerpaného. Pro úspěšný výpočet spotřeby je však nutností, aby při předchozím tankování byla nádrž plná.

Velikost nádrže vozidla, včetně velikosti rezervy, lze zadat ve správě vozidel: Nástroje > Správa vozidel.

Jaký způsob je nejlepší?

Všeobecně je nejlepším a nejpřesnějším způsobem možnost čerpání vždy do plné nádrže a zaškrtnout jen volbu „Dočerpáno do plné„.
Tím se skutečně pracuje jen s využitým množstvím pohonných hmot.

Celková spotřeba

Celkovou spotřebu vozidla program počítá z prvního a posledního stavu tachometru v databázi tankování a z množství celkově načerpaných PHM. Do čerpaných PHM se nepočítá poslední tankování.

Přepočet spotřeby

Přepočet průměrné spotřeby a ujeté vzdálenosti se provádí automaticky při těchto operacích:

 • přidání záznamu
 • změně záznamu
 • smazání záznamu
 • změně akutálního vozidla
 • zrušení filtru