Jak skutečně „posiluje“ třetí posilovací očkování na COVID? Posiluje počet roznašečů

Protože je mezi námi stále spousta individuí (záměrně je nenazývám lidmi), která nám budou tvrdit, že očkování na COVID pomáhá a že na něj musíme jít povinně všichni, uvádím zajímavá data, která si může najít každý.

Jde o počet pozitivně testovaných osob na COVID ve vztahu k očkování.

Data pochází od společnosti OpenDataLab, která využívá přímo data z ministerstva.
Přímo cituji z jejich stránek: „Data na tomto webu pochází z opendat Ministerstva zdravotnictví ČR a od Centrálního řídícího týmu COVID-19 (CŘT).“

Mělo by proto jít o důvěryhodný zdroj.

Graf srovnání nově nakažených na COVID: očkovaní vs neočkovaní

Z grafu vyplývá, že nejvíce nově nakažených se nachází mezi skupinou osob s třetím „posilujícím“ očkováním (zelený sloupec).

Pokud by nás zajímala konkrétní čísla, najdeme na serveru OpenDataLab také tabulky.

Tabulka srovnání nově nakažených na COVID: očkovaní vs neočkovaní

Nebudu tu nyní řešit procenta, protože ta mohou vycházet všelijak v závislosti na referenční hodnotě (z čeho procenta počítáte). Čísla jsou však pořád čísla a něco vypovídají.

Pokud se tedy podíváme např. na počet nově nakažených ve věkové skupině 30-39, zjistíme, že za týden se nakazilo COVIDem 584 osob – nebo spíš přesněji řečeno bylo jich pozitivně testováno.

Plně očkovaných se za stejný týden nakazilo 578 lidí a mezi lidmi s třetí „posilující“ dávkou se jich nakazilo 716.

Nakažených 584 neočkovaných vs 578 očkovaných vs 716 posílených očkovaných.

Tabulka srovnání nově hospitalizovaných s COVIDem: očkovaní vs neočkovaní

Zdroj OpenDataLab dále uvádí počet nově hospitalizovaných s COVIDem, opět v porovnání očkovaní a neočkovaní.

Zde jsou čísla osob s posilujícím očkováním o trochu nižší, dokud se nedostaneme k věkové skupině 60+. U lidí nad 60 let jsou čísla hospitalizovaných naopak výrazně vyšší, než u neočkovaných.

Tabulka srovnání nově hospitalizovaných na JIP s COVIDem: očkovaní vs neočkovaní

Posledním údajem je srovnání lidí hospitalizovaných na JIP. Tady jsou čísla poměrně jasná – posilující očkování má za následek stejná nebo vyšší čísla, jako v řadách neočkovaných.

Shrnutí

Pokud jste výše uvedená data prostudovali, můžete si obrázek udělat sami.

Přirozená imunita u zdravých jedinců funguje a tělo si s nemocí poradí. A očkování, a obzvlášť třetí dávka, rozhodně nepomáhá nijak drasticky zabránit šíření nemoci – spíš naopak. Lidé třikrát očkovaní jsou podle oficiálních čísel mnohem větší roznašeči.

Cílem článku není nikoho odsuzovat. Cílem je pouze přinést „suchá“ čísla.

Každý ať se rozhodne sám. Na to má každý z nás plné právo.


Zdroje: D-fens
OpenDataLab

Zanechte komentář