Co o nás prozradí datum narození?

Řekl bych, že většina lidí se někdy setkala s horoskopem. Vždyť každý zná své znamení zvěrokruhu. Naše znamení je dané datem našeho narození. Věděli jste ale, že datum narození neurčuje pouze znamení zvěrokruhu? Datum našeho narození spolu s našim jménem vytváří náš jedinečný otisk. Pod datem narození se toho totiž skrývá mnohem víc.

Zajímá vás co? Pak čtěte dál.

1. Náš věk

Ano, samozřejmě, datum narození poměrně přesně určuje náš věk 🙂

2. Sluneční znamení zvěrokruhu

Ve chvíli, kdy se narodíme, se slunce nachází v určité fázi svého oběhu kolem Země. Tenhle oběh je rozdělený do 12 částí a každá z částí trvá přibližně 1 měsíc. Každých cca 30 dní pak má své určité znamení zvěrokruhu. Datum našeho narození tak přesně specifikuje naše sluneční znamení.

Sluneční znamení zvěrokruhu je ono klasické znamení, které každý z vás zná. Podle tohohle znamení hledáte svůj horoskop.

Slunce je ve vesmíru aktivní, tvořivou, základní silou (aktivně hřeje, svítí a vytváří teplo). Sluneční znamení je tak bráno jako základ každého z nás. Sluneční znamení určuje naše základní rysy a vlastnosti, naše vědomé jednání, naši vůli. Můžeme si to představit jako náš zevnějšek, tedy to, co ostatní vidí.

Další dělení slunečních znamení

Protože je každý člověk jiný a znamení je jen 12, byla kdysi velice dávno znamení rozdělena ještě dále podle dalších kritérií.

Podle polarity (dualita)

Aby se znamení vzájemně vyvažovala, je šest z nich určeno jako mužské znamení a 6 jako ženské. Mužské znamení se bere jako aktivní, přímé, energické, zatímco ženské znamení se vnímá víc jako pasivní, intuitivní, vnímavé. Toto dělení je také známé jako Jin a Jang.

Mužská a ženská dualita se střídá s tím, jak jdou znamení za sebou ve zvěrokruhu.

Beran (M), Býk (Ž), Blíženci (M), Rak (Ž), Lev (M), Panna (Ž), Váhy (M), Štír (Ž), Střelec (M), Kozoroh (Ž), Vodnář (M), Ryby (Ž).

Navíc má každé znamení svůj protipól. Např. Býk známý svou touhou po majetku a po svém prospěchu má jako protipól Štíra. Ten naopak chce sdílet bohatství s druhými a chce po sobě zanechat odkaz.

Podle živlu (triplicita)

Každé ze znamení spadá do některé ze 4 skupin podle živlu: oheň, voda, země, vzduch.

Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) jsou aktivní a nadšená.
Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) jsou praktická a stabilní.
Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) jsou intelektuální a komunikativní.
Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby) jsou emoční a intuitivní.

Podle kvality (kvadruplicita)

Dále jsou znamení rozdělena do tří skupin podle jedné z kvalit.

Základní znamení jsou Beran, Rak, Váhy a Kozoroh. Tato znamení mají silnou schopnost prosadit se, mají největší zájem na uskutečňování změn a ovlivňování okolí, prosazují změny.
Pevná znamení jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář. Tato znamení jsou zdrženlivá a stavějí se na odpor všem zvenčí přicházejícím snahám vměšovat se do jejich života, brání se změnám. Dobře ale dotahují věci do konce.
Pohyblivá znamení jsou Blíženci, Panna, Střelec a Ryby. Tato znamení jsou citlivá na vlivy okolního světa. Je pro ně snadné dávat věcem volný průchod a projevují nestálost. Dokáží se přizpůsobit.

3. Měsíční znamení zvěrokruhu

Stejně tak je při našem narození v nějaké své fázi měsíc. Ten mění fáze poměrně rychleji, než slunce, dalo by se říct, že za měsíc vystřídá 13 i 14 fází, a v každé své fázi určuje naše měsíční znamení zvěrokruhu.

Měsíc je ve vesmíru pasivní silou (nesvítí, nehřeje, jen vydává odraz světla ze slunce). Měsíční znamení proto určuje naše pasivní vlastnosti, naši intuici, naše podvědomí, naše podvědomé reakce, naše emoce. Můžeme si to představit jako náš vnitřek, tedy to, co ostatní nevidí (a co se často snažíme skrýt).

Měsíční znamení ukazuje na tu naši část, která nás často děsí a snažíme se ji potlačit (patří sem i nenávist, vztek, závist atd.).

4. Vlastnosti, které (ne)máme pod kontrolou

Pokud jste se někdy zajímali o čísla, pak už asi víte, že každé číslo představuje určitou energii – mohli bychom říct vlastnost. Čísla v datu narození pak určují, jaké vlastnosti daná osoba má a jak moc je má pod kontrolou.

Tímhle vším se zabývá numerologie. Základem je vždy zápis čísel z data narození do mřížky, která vypadá takhle:

Je to jednoduše čtverec rozdělený do 9 polí, do nichž se zapisují jednotlivá čísla. Čísla se zapisují následovně:

Do čtverce se ale vždycky zapíšou jen ta čísla, která jsou v datu narození. Některá čísla tak budou v mřížce vícekrát, jiná budou chybět.

Poté se dají z jednotlivých čísel, jejich počtu a vzájemné kombinace vyčíst vlastnosti člověka narozeného ve vybraném datu.

Pro jednoduchost se dá uplatnit vzorec, který říká, že 2 čísla v každém chlívečku jsou optimální. Pokud je jich míň, daná vlastnost není tolik rozvinutá, pokud je jich víc, pak danou vlastnost člověk nemá úplně pod kontrolou.

Jaké vlastnosti čísla představují?

Uvedené vlastnosti samozřejmě nejsou kompletní, je to pouze zjednodušený výčet.

ČísloVlastnosti
1Slovní vyjadřování pocitů, samostatnost, nezávislost, zaměření na sebe („já jsem“)
2Soucit, empatie, intuice, pochopení, schopnost vidět obě strany mince
3Pojmová představivost, společenskost, postřeh
4Zručnost, pracovitost, asertivita, reálný přístup
5Vůle, hloubka emocí a pocitů, otevřenost
6Harmonie, láska, rodina, domov
7Pochopení (sebe i druhých), účast (potřeba aktivně se zapojit)
8Logika, intelekt, schopnost věci promyslet
9Analýza, pomoc druhým, odpovědnost, „my jsme“

Pokud tedy někdo bude mít v datu narození např. dvě jedničky, bude to ukazovat na dobrou schopnost vyjádřit své pocity, tedy říct, jak se člověk cítí a co cítí k druhým.

Naopak bude-li mít v datu narození někdo pouze jednu jedničku, bude to ukazovat na osobu, která nedokáže rozpoznat své pocity, a tím pádem o nich nedokáže ani pořádně mluvit.

Tři jedničky by pak ukazovaly na někoho, kdo sice hodně mluví, ale jen málo o svých pocitech. Prostě bude mluvit o všem možném, jen ne o tom, co a jak cítí.

5. Vlastnosti, které nám chybí

Navážeme-li na předchozí kapitolu, už víme, že málo nebo moc čísel ukazuje na problém. Co ale s čísly, která nejsou v mřížce vůbec?

Takovou vlastnost člověk jednoduše nemá rozvinutou, není si jí vědom, nepracuje s ní. Není to o tom, že by se danému nebylo možné naučit, jen to znamená práci. Člověk jednoduše musí pracovat sám na sobě a potřebné dovednosti se naučit.

Pokud např. člověku chybí v mřížce pětka, nebude asi daná osoba mít příliš pevnou vůli a zřídkakdy něco dotáhne do konce.

6. Vlastnosti, které nejsou rozvinuté

Aby toho nebylo málo, čísla v mřížce mohou být také izolovaná, tedy oddělená „prázdnou dírou“ od všech ostatních. V takovém případě danou vlastnost člověk sice má, ale vyvstává problém, že daná vlastnost není propojená s jinými vlastnostmi. Jinak řečeno část naší povahy/osobnosti si nepovídá se zbytkem naší osobnosti.

Příklad uvedu za chvíli.

7. Dodatečné výrazné vlastnosti

V číselné mřížce se může dále stát (a často se stává), že se v jednom řádku/sloupci/diagonále sejdou všechna tři čísla. Pak vzniká plná číselná rovina – a každá zvýrazňuje jinou vlastnost.

Nebo nastane opačný případ, kdy se v jednom řádku/sloupci/diagonále nesejde ani jedno číslo. Pak vzniká prázdná číselná rovina – a také tady každá z rovin zvýrazňuje jinou vlastnost.

8. Další informace doplňující celkový obraz

Ještě jste v obraze? 🙂

Další informace, které doplňují celkový obraz najdeme ve jménu (především v křestním jménu) a v aktuálním období vzhledem k datu narození (jednoduše řečeno každý z nás od určitého věku procházíme danými cykly, které se u každého liší a které výrazně ovlivňují náš život).

Příklad

V příkladu nebudu rozebírat astrologii, ale přejdu rovnou k numerologii.

Vezměme si např. osobu narozenou 9. 12. 1949.

Při letmém pohledu je patrné, že člověk s tímto datem narození nemá problém s vyjadřováním svých pocitů (dvě jedničky), je citlivý a vnímavý (jedna dvojka), většinou stojí nohama na zemi, je praktický (jedna čtyřka).

Jsou tu ale izolované devítky. Devítka dodává člověku schopnost analyticky myslet a obzvlášť při trojitém výskytu, bohužel devítky jsou oddělené od ostatních čísel, a tak ačkoliv dokáže dotyčný o pocitech mluvit (jedničky), nedokáže své pocity analyzovat (devítky nejsou nijak přes další čísla propojeny s jedničkami). Z toho pak mohou vznikat nereálná očekávání (analytické „myslící“ devítky jsou odděleny od „praktické“ čtyřky).
Vnitřní „cítící“ část člověka je oddělená od vnější „myslící“.

Takový člověk se může rozzlobit i kvůli maličkosti. Nehledě na to, že se jen těžko svěří se svými vnitřními pocity (1), když je nedokáže zanalyzovat (9) a prakticky zhodnotit (4).

Jako další v mřížce najdeme prázdnou rovinu, v tomto případě rovinu vize.

Tahle rovina ukazuje na to, že člověk dokáže vidět daleko dopředu. Mnohem víc, než ostatní. Takoví lidé si dokáží jít za svým, za svou vizí, za svými ideály. A neuhnou. Všechno ostatní je pak až na druhém místě. A nemusí jít nutně o vizi pokroku lidstva, může jít jen např. o vizi lepšího života pro sebe a rodinu.

V tomto případě může nastat problém právě díky izolovaným devítkám. Člověk může jít za svým, naprosto nereálným, ideálem.

Závěrem

Snažil jsem se vám ukázat, že datum narození každého z nás skrývá mnohem víc, než si mnozí dokáží představit. Až příště budete číst horoskop, už budete vědět, že vaše znamení je jen špičkou ledovce, že je toho mnohem víc, co se o nás dá zjistit.

Zajímá vás, co o vás prozradí datum vašeho narození? Přejděte sem: Rozbor data narození

Zanechte komentář