Co se to děje? Proč tomu tak je? Jak to celé asi dopadne?

V poslední době si určitě každý člověk někdy položil jednu z otázek v nadpisu. Budete-li hledat odpověď, nezbyde vám, než se „prokousat“ hromadou videí, stohem knih, stovkami článků, a pokud jste masochisti, pak i internetovými diskuzemi (některé diskuze se díky moderátorům diskuzí dají číst, je jich ale minimum). A nemluvím samozřejmě jen o českých zdrojích, ale především o těch zahraničních.

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, původ dnešního dění sahá mnohem dál, než si spousta lidí vůbec dokáže představit. Při objasňování problému je proto důležité postupovat od začátku, aby viděl člověk návaznost jednotlivých událostí a dějů. Bez návaznosti totiž události nedávají takový smysl, při spojení do celku ale vytvoří obraz, který si bez onoho „pospojování“ dáte jen horkotěžko dohromady.

Protože chci snížit na minimum riziko toho, že se v textu někdo ztratí, vezmu historii a události opravdu hodně stručně. Celá tematika je ale tak obsáhlá, že by se o ní dalo psát a povídat měsíce a roky. I přesto se pokusím to vzít opravdu hodně stručně. Bude-li vás něco zajímat víc do hloubky, napište mi.

Hned na začátek rovnou předesílám, že tímto článkem nechci nikoho o ničem přesvědčovat. Jsou lidé, kteří mají jen svou pravdu a nic jiného nepřijmou, ani se nad jinou možností nezamyslí. Je to jejich volba a já ji respektuji a chci, aby oni respektovali mou.

Příčinou vzniku byla zkušenost ze života, kdy se s lidmi bavíte, snažíte se jim vysvětlit pozadí o akci jménem COVID-19 a pak dojdete k otázkám: Proč to vlastně někdo dělá? Co z toho má? Já to nechápu. Takové otázky dávají smysl a jsou logické. Není na ně ale úplně jednoduchá (rozumějte krátká) odpověď.

Proč?

Protože žijeme v iluzi. Byli jsme celou dobu obelháváni a nyní pravda začíná vycházet na povrch.

Jsou samozřejmě lidé, kteří chtějí k uvěření čemukoliv důkaz. Pokud ho chtějí, ať pátrají, hledají, zjišťují. Rád jim ukážu směr. Nebudu ale za nikoho dělat veškerou práci a vše mu servírovat na zlatém podnose.
Když totiž někomu předložíte vaše fakta, nezamyslí se a smete je ze stolu, protože mu nesedí s těmi jeho (více zde: https://www.jcapek.cz/2019/10/01/touha-po-stvrzeni-aneb-proc-je-tezke-zmenit-nazor/).
Pokud ale někdo hledá informace a ty pak následně zkoumá a vyhodnocuje, na základě toho si sám utvoří názor (ať je jakýkoliv). A o to přeci jde – aby člověk zaujal postoj a měl svůj vlastní názor. A navíc – pokud člověk dokáže zkoumat informace a vyhodnocovat je, je velká šance, že stejně prozkoumá a vyhodnotí i veškerá další fakta v budoucnu. Neboli má otevřenou (ale zdravě kritickou) mysl.

Jsou určitě také lidé, kteří mě prohlásí za blázna. Sice k tomu nemají žádný důkaz, ale to jim nevadí a nebrání v rychlém závěru. To, co píšu, jim nesedí do „jejich“ reality a dát někomu „nálepku“ je nejjednodušší způsob, jak se s tím vypořádat. Opět jejich postoj a názor respektuji, a od nich očekávám to samé.

Nyní už ale k samotnému článku. Připraveni?

Vzniká vesmír

Na začátku všeho byl tzv. „velký třesk“. To vám potvrdí i fyzici. A také vám potvrdí, že energie nezaniká, ani nevzniká, jen mění svou formu. Takže to, co „třesklo“, tu muselo být už předtím. A kde se to vzalo? A co to vlastně je?

Představte si oblak velice husté energie. Budu ho nazývat Zdroj (zdroj energie, zdroj, z něhož všechno pochází). Tohle není ale jen tak nějaká energie, je to energie, která je velice inteligentní a je si vědoma sama sebe. Protože je tato energie neomezená a může dělat a tvořit cokoliv, rozhodne se, že stvoří něco krásného, něco úžasného. Jak to ale udělat? Jednoduše. Prostě se roztáhne (velký třesk) tak, aby v této energii mohlo vzniknout pomyslné „hřiště“ (vesmír), kde bude probíhat hra (můžeme to nazývat zkouška, test, učení, pokus…). I když se tahle energie zvětšila, pořád je jí víc než dost, aby z ní mohly vzniknout jednotlivé součásti onoho „hřiště“ (části vesmíru jako planety, hvězdy, černé díry atd.).

Jak se může něco „zvětšit“? Když si koupíte např. stan, taky je složený do placky, a jakmile ho rozložíte, vejde se vám do něj celý obývák 😊

Na každé „hřiště“ ale patří „děti“ a někdo, kdo je bude hlídat. Proto další část této energie byla vyčleněna na tzv. duše a všelijaké správce, tedy přímé i nepřímé účastníky hry (testu, zkoušky, pokusu…).

Všechno, co je ve vesmíru, pochází ze Zdroje. Vše je tedy živé, má své vědomí, vše je neustále spojeno se Zdrojem a ten tak získává informace úplně o všem, co se děje.

Vše je tvořeno jen a pouze energií, ta nabývá různých stavů a tím pádem podob. Můžeme tak hovořit o různých frekvencích energie. Když má něco malou frekvenci, je to husté, pevné a zdánlivě nehybné – např. kámen a také lidské tělo. Má-li něco vysokou frekvenci, při ne tak vysoké frekvenci je to ještě viditelné lidským očím, při vyšší frekvenci je to pak lidským očím neviditelné (např. televizní nebo mobilní signál).

Lidské oči jsou v tomto směru naprosto nevhodné, jsou totiž vytvořené tak, aby vnímaly jen určitou část spektra. Proč? Protože kdybychom viděli všechno kolem nás, zbláznili bychom se (mozek by se nám zavařil 😊). Řešili bychom neustále co je tohleto, co je támhleto… a nevěnovali bychom se našemu hlavnímu účelu: učit se a duchovně růst.

Všechny duše ve vesmíru tak hrají „hru“, kdy se učí a získávají informace pro Zdroj, který pak na jejich základě vytvoří něco lepšího, než co je teď.

A pro jistotu, pokud vám to teď ještě není jasné, raději to napíšu přímo – je spousta duší, spousta bytostí, spousta planet a tudíž NEJSME a ani jsme NIKDY NEBYLI ve vesmíru sami. Ani my nežijeme jen na Zemi, i my (každý z nás) máme v historii našeho vývoje za sebou život na jiných planetách.

Na scénu přichází člověk

Jak už jsem zmínil, ve vesmíru jsou různé planety a díky tomu různé možnosti učení. Na spoustě planet si ale celou svou historii pamatujete, víte, co je vaším úkolem a učení tak trvá dlouho. Když víte, že vás čeká něco nemilého, tak se vám do toho prostě nechce 😊

Proto je tu planeta Země. Lidský druh tu byl „vypěstován“ a „vyšlechtěn“ jinými mimozemskými rasami pro pracovní účely. A díky tomu je člověk velice učenlivý, zručný a dokáže se velmi rychle přizpůsobit podmínkám. Nenechte se mýlit, tohle jen tak někdo nemá. Lidé jsou zároveň velice přemýšliví a tvořiví. Dá se říct, že tak trochu vybočují 😊 Protože se člověk začal posléze vyvíjet, byl ponechán jako „nepracovní síla“ a byl využit jinak.

Teď cítím, že bychom si měli ujasnit pojmy. Člověk, neboli lidské tělo, je tvor, který se narodí na planetě Zemi. Představme si ho jako auto. A aby mohl fungovat, musí do něj nasednout řidič, tedy duše – tedy někdo z nás. Člověk bez duše NEMŮŽE žít a fungovat.

Řečeno jinak: my nejsme lidé s duchovní zkušeností (s duchovním prožitkem), ale duše s lidskou zkušeností („oblékneme“ si lidské tělo a učíme se všechno, co nám život v těle přináší).

A co je na Zemi tak zvláštního? Podle zjištění Dolores Cannon je Země jediná planeta, kde duše při vstupu do lidského těla (narození) zapomínají svůj úkol, svou historii, prostě všechno. Proč? Protože když nevíte, co vás čeká (neznáte výsledky testu), nemůžete podvádět. A nebudete se vyhýbat ničemu nepříjemnému.

Když např. budete vědět, že setkání a vztah s určitou osobou dopadne velice špatně, nepůjdete do toho – tím ale popřete smysl učení a získávání znalostí a zkušeností – neabsolvujete životní lekci, neboli neprojdete testem.

Navíc kdybychom v lidském těle znali veškerou svou historii, byli bychom z toho za chvíli „na mrkev“, protože bychom se zaobírali tím, co bylo, místo toho, abychom žili přítomností. Po smrti fyzického těla si duše opět rozpomíná na svou historii a své úkoly.

Tady na Zemi navíc lidé prožívají emoce. Ty prý taky jinde ve vesmíru nenajdete. Smyslem emocí je hluboký prožitek, díky kterému se člověk naučí/absolvuje lekci mnohem rychleji, než by tomu bylo bez nich. Když se spálíte a bolí vás to, tak si to sakra zapamatujete.

Co se týče učení je tedy Země sice velice účinné místo, ale také zároveň velice náročné místo. Spousta bytostí z jiných planet, které přišly poprvé na Zemi popisovala velké problémy s tím, jak moc „husté“ a „těžké“ tady všechno je a jak moc nepříjemné jsou emoce všudypřítomného vzteku, závisti, deprese, zloby atd. Ano, i tohle je naše „specialita“.

Když se to zvrtne

Dostali jsme se v příběhu až do chvíle, kdy jsou na Zemi inkarnovány první duše (myšleno první duše v lidských tělech, protože duše už si předtím prošly/vyzkoušely, jaké je to být vzduchem, kamenem/skálou, trávou atd. – tím jsme si prošli všichni).

Protože je vše tvořeno energií, mimo Zemi a lidské tělo vám většinou stačí myšlenka, a ta je hned vyplněna. Pomyslíte, že chcete nějak vypadat a hned tak vypadáte. Pomyslíte, že chcete být v lese, a v tu chvíli se utvoří les. Pomyslíte, že chcete někde/s někým být a je to. Nic není nemožné.

Tady na Zemi je ale hmota tak hustá (nízké frekvence), že sice myšlenka taky funguje, její splnění ale trvá delší dobu. Proto sem přicházely jiné duše odjinud (můžeme je nazývat mimozemšťané), aby naučili první lidi (inkarnované duše), jak s myšlenkami a energií pracovat. Jak bylo řečeno, po narození všechno zapomínáte, proto určitá „instruktáž“ byla nutná.

Tihle lidé věděli, jak např. využívat energii slunce k léčení, jak plnit svá přání (jak pracovat s myšlením) a spoustu dalšího.

Právě tihle první lidé měli předat znalosti dál. Jenže…

Lidé, kteří znali tato „tajemství“ jak pracovat s energií (a hmotou), si tohle všechno nechali pro sebe a díky tomu začali mít moc nad ostatními.

A tady začíná počátek dnešního problému. Touha po moci.

Všichni tihle zasvěcení svá tajemství střežili a předávali si je z generace na generaci. Proč? Aby nepřišli o rostoucí vliv a moc. Takhle to pokračovalo přes faraony, krále a prezidenty. A trvá to dodnes. Jen časem tak „zparchantěli“, že se nebojí ničeho, protože jejich ego je nekonečně velké. Nabyli pocitu, že jim projde cokoliv.

Dodnes najdete v pozadí všeho hrstku lidí, která si udržuje svou pokrevní linii. Oni se považují za „vyvolené“ (i když samozvané – nikdo je nežádal, nikdo se jich neptal). Oni jsou opravdu přesvědčeni o tom, že mají vládnout světu.

Chcete slyšet jejich motto? „Bůh neexistuje, bůh jsme my.“

Jsou totálně vyšinutí, zvrácení, nemocní a nenapravitelní.

Tyhle zrůdy (nebudu jim říkat lidi – později pochopíte proč) se nezastaví před ničím, jen aby ukojily svou touhu po moci (a penězích). Tyhle zrůdy stojí za všemi událostmi dneška i minulosti. Tyhle zrůdy mají prsty ve všem a všude.

Budu je nazývat zrůdy, temní, elita, samozvaní „vyvolení“. Pořád jde ale o tu samou verbež.

Paktování s ďáblem

Už jsem zmínil, že je ve vesmíru nespočet duší. Je tedy jasné, že mezi nimi nebudou jen přátelské mimozemské rasy, ale i ty nepřátelské.

A to je další důležitá část skládačky.

Existují totiž mimozemské rasy (např. reptiliáni – podobní plazům), které vyhledávají nízké vibrace (emoce jako vztek, závist, strach, bolest atd.). Těmi se živí. Pamatujte, vše je energie. Vysoké vibrace by je zabily (láska, radost atd.). Proto tyhle mimozemské zrůdy uzavřely „pakt“ s temnými tady na Zemi, že jim (mimozemským zrůdám) budou lidské zrůdy dodávat lidi, aby z nich mohli odsávat negativní energii. Lidé jsou pro zlé mimozemšťany v podstatě živými baterkami. Kde jen jsme tuhle myšlenku viděli… (napovím: Matrix).

A jak takovou energii v lidech vyvolat? Jak v člověku vyvoláte strach, bolest, smutek? Zkuste se rozhlédnout a přemýšlejte…

A že je v dnešní době všude strachu, vzteku a závisti jak naseto.

Pokud se ptáte, zda žijou mimozemské rasy mezi námi, tak ano, žijou. Ti dobří, i ti špatní. Vy je ale nepoznáte, protože umí měnit podobu. Umí vědomě pracovat s energií, umí to, co my jsme zapomněli. Ty zlé ale většinou nenajdete na ulici, najdete je skryté pod zemí, kde žijí v obrovských podzemních základnách. Ne, do těchto základen se normálně člověk nedostane. A věřte mi, že ani nechce. Pokud se tam dostanete (rozumějte pokud jste tam odvezeni), pak to pro vás nikdy neznamená nic dobrého.

Vždy jen pokusy, trápení, mučení, smrt (velice pomalá a nepředstavitelně bolestivá).

Otrokem systému snadno a rychle

Původně se lidé neměli honit za penězi, aby přežili. Tohle všechno vymysleli oni samozvaní „vyvolení“. Lidé se měli původně učit lásce, pomáhat jeden druhému, vzdělávat se, objevovat svou duchovní podstatu.

Aby se však lidé soustředili na úplně jiné věci, vytvořili temní „systém“, v němž žijeme. Chodíme do práce, honíme se za penězi, hledáme neustále štěstí někde, kde ho nemůžeme najít. Máme televizi, sociální sítě, celebrity, drogy, alkohol a další pomůcky, které nás udržují v „tuposti“ a vymývají nám mozek.

A pro ty, kteří touží po duchovnu, je tu církev. Je to opět jen součást systému a kontroly. Církev má s pravou duchovní podstatou společného asi tolik, jako mají společného král a králík. Je to jen kontrola oveček, manipulace myšlení, svádění z cesty.

Pro ujasnění pojmů: neříkám, že víra je špatná věc, jen říkám, že církev je zlo převlečené za dobro, a víra tak, jak ji církev prezentuje, je také zlo.

Oni vytvořili „boha“, tedy někoho, kdo chválí i trestá. Skutečný stvořitel (Zdroj) nikdy netrestá, skutečný stvořitel přistupuje ke všem s láskou a trpělivostí. Nehledě na to, že slovo „bůh“ používá církev jako přezdívku pro jejich skutečného boha – satana.

Je to docela vrchol ironie. A to tu nezmiňuji, co doopravdy děláte, necháváte-li své dítě pokřtít. Nevěříte? Nevěřte, než to ale zamítnete, zkuste si o tom něco zjistit. Nastudujte si symboliku, sledujte chování, vizáž a vyjadřování známých osobností a celebrit, papeže…

Jen tak na okraj – nenechte se mýlit, pokud je někdo celosvětově slavný (celebrita, majitel/ředitel velké firmy atd.), je téměř jisté, že uzavřel dohodu s hrstkou samozvaných „vyvolených“. On bude propagovat jejich satanistickou agendu a oni ho zato nechají vydělat peníze a žít si na úrovni. V opačném případě vám není dovoleno dostat se nahoru, protože nesdílíte stejný pohled na věc. A pokud se dostanete nahoru i tak, máte vliv a chcete mluvit o tom, že tu něco zatraceně smrdí, budete pravděpodobně dříve či později odstraněni.

Samostatnou kapitolou je pak Hollywood. To je neskutečná bažina a hnus.

Lidé tak byli svedeni z cesty a uzavřeni v pomyslném vězení, aniž by si to ovšem uvědomovali. Stali se otroky elity – samozvaných „vyvolených“.

Po narození má duše ještě velký vliv na tělo, neboli tělo si uvědomuje duchovno, Zdroj, že je něco víc, než vidíme. Proto děti často vidí to, co „dospěláci“ nevidí, proto děti vědí víc, než my.

Jenže i na tomhle systém zapracoval – vznikly školky, a tak už od mala je dětem vymýván mozek a natloukána nesmyslná pravidla a omezení. A tak to pokračuje přes školy, zaměstnání atd. V dospělosti pak už duše (intuice) jen stěží dá tělu něco vědět – mozek to odfiltruje jako rušení.

A tak duchovno spousta lidí odmítá. Většina se totiž drží poučky, že:

Co nemůžete změřit, zvážit a zaškatulkovat, to neexistuje.

A tak si lidé vůbec neuvědomují, že nejsou vlastně smrtelní lidé, ale nesmrtelné duše, že tu nejsou proto, aby otročili a honili se za penězi, že každý život na Zemi má naprosto jiný účel, než je nám vtloukáno do hlavy.

Místo toho, aby se každý učil lásce a pokoře a řešil si svou karmu, spousta lidí otupí a nakládá si víc a víc karmy. A neustále se dokola vrací na Zemi a sa každým dalším životem se situace zhoršuje… Tenhhle začarovaný kruh systému vyhovuje – má neustálý přísun otupělých „otroků“, systém vytvořený hrstkou samozvaných „vyvolených“ tu má loutky, které potřebuje, aby přežil.

Kde se samozvaní „vyvolení“ skrývají?

Bylo by bláhové myslet si, že se tito vlivní temní objevují v televizi, na billboardech atd. Naopak, nikde se neukazují, protože nechtějí přitáhnout pozornost. Oni jsou těmi skrytými loutkovodiči, kteří ovládají ty, které máme na očích. Oni skrytě ovládají banky, vlády, celebrity a všechny ostatní poskoky.

Domníváte, že je to nemožné? Nezapomínejte, oni jsou tu už od dob začátků civilizace, a za tu dobu se vypracovali až nahoru a mají promyšlený systém kontroly.

Aby byla kontrola lidstva co nejlepší, existují tři stěžejní pilíře, tři oblasti, z nichž každá má na starost jednu klíčovou oblast. Jsou to tyto tři:

– Washington: vojenské záležitosti (neboli kontrola silou)
– London City (není to samé jako Londýn!): finanční záležitosti (neboli kontrola penězi)
– Vatikán: duchovní záležitosti (neboli kontrola pomocí manipulace názorů a přesvědčení)

Na všech třech místech najdete egyptské obelisky. Jaká to náhoda. Navíc všechna tato tři místa jsou jakýmsi „státem ve státě“. Nepodléhají ústavě, mají své vlastní zákony. Jsou to samostatné korporace. A ptáte-li se, které z těchto tří míst je nejvýš, pak je to Vatikán. Zlo na druhou. Nebo spíš na třetí.

Taky vám nejde úplně dohromady egyptský obelisk a křesťanství?

Plán

Doposud jsme zjistili, že se na Zemi chodíme učit, že nežijeme jen jeden život, že se máme učit lásce a pokoře… a že to všechno vzali do rukou „zmetci“, kteří do toho „hodili vidle“ a kteří si chtějí ze Země udělat vlastní píseček na hraní. A paktují se přitom s dalšími „zmetky“, kteří ani nepochází ze Země (s mimozemskými rasami). A většina z nás to nevidí, protože je „zblbnutá“, případně otupená či znechucená životem a tím vším kolem.

V podstatě žijeme na planetě, která nám ale nepatří a jsme tu za otroky a za lidské baterky.

Člověk by si řekl: dobře, mají spoustu peněz, mají moc, co by ještě chtěli. Teď už mají všechno a dají nám pokoj a nechají nás žít.

Tohle si myslet by byl OMYL. OBROVSKÝ OMYL.

Ať lidi zblbnete jakkoliv, pořád to jsou duše a mají svou duševní podstatu (kterou si neuvědomují), z níž vychází neuvěřitelně velká síla a moc. A pokud si ji člověk uvědomí, ztratí nad ním systém a samozvaní „vyvolení“ kontrolu. A to oni nechtějí. Oni potřebují otroky. Na nich je celý systém postavený.

Proto vymysleli plán.

Sedm miliard lidí se těžko kontroluje. A hlavně jim „ujídá“ z talíře (rozumějte ubírá zdroje na planetě). Když bude na Zemi ale jen půl miliardy lidí, bude to jiné. Budou je moct snadno kontrolovat, tito lidé jim budou otročit, bude jich tak akorát, a oni si konečně budou žít jako králové. Budou mít pro sebe celou Zemi.

Přijde vám to přitažené za vlasy? Tak vítejte do skutečné reality, protože tohle ji čistá pravda. Oni jsou skutečně tak egoističtí, zvrácení, nemocní a úplně mimo, že to považují za geniální plán. Jsou to zrůdy. Oni lidmi pohrdají, nenávidí nás, jsme pro ně spodina, odpad, verbež.

A jak nejlíp vyhladit většinu obyvatel Země? Zkusili 1. světovou válku, zkusili 2. světovou válku. To nevyšlo. Ale pro ně to i přes „neúspěch“ byl obrovský byznys.

Co dál? Zkoušejí neustále rozdělit lidi – rozeštvat je mezi sebou (rasy, náboženství atd.), protože když lidi „táhnou za jeden provaz“, jsou neporazitelní. Jenže když jsou rozdělení a rozhádaní, dají se snadněji kontrolovat.

Jak by se dali lidi vyhladit tak, aby nebyli proti? Neustále zkouší vyvolat třetí světovou válku, ale neúspěšně. Co to takhle zkusit jinak – vytvořit neviditelnou nemoc a nazvat ji…

COVID-19

A dostáváme se do dnešních dní. Umělý vir, který má svůj jasný a daný účel. Vir byl vytvořen uměle v laboratoři, a pokud si dáte tu práci a budete sledovat všechny nitky, zjistíte, že se sejdou u Billa Gatese.

Není žádným tajemstvím, že Bill Gates ovládá díky penězům celou WHO (světovou zdravotnickou organizaci), řídí očkovací byznys a má prsty v dalších levárnách. Rozhodně není jediným důležitým článkem tohohle zvěrstva, ale hraje v něm význačnou roli.

Virus je úžasným nástrojem kontroly, protože přesto, že není vidět, vytvoří v lidech strach. A strach je základním předpokladem ke kontrole mas. Budete-li chtít někoho ovládat, vyvolejte v něm strach, v opačném případě vás poslouchat nebude.

Jakmile máte neviditelný virus, můžete si začít libovolně hrát s čísly a na jejich základě vytvářet opatření, nařízení a předpisy. Jinak řečeno – z komára uděláte velblouda a snadno vytvoříte policejní stát. To je i účelem celé operace, vytvořit omezení, zavřít lidi doma, připravit je o práci, zničit je psychicky, zničit ekonomiku.

Proč?

Pokud máte práci, splácíte dluhy a žijete spokojeně (s rodinou), nechcete nic měnit. Nenecháte se omezit, nenecháte si nic vzít. Proč taky. Když ale zlikvidujete ekonomiku pod falešnou záminkou zdraví a bezpečnosti, naprosto změníte chod dějin. A lidi ani neceknou. Vždyť jde přeci o zdraví.

S ekonomikou v troskách budou všichni bez peněz, zadlužení, na pokraji zoufalství… A tak dříve či později přijmou jakoukoliv nabídku. Třeba takovou, že se všeho vzdají, nechají si dobrovolně píchnout smrtící injekci, sledovací čip a ještě budou zticha a budou rádi. Jinak řečeno jdou na to přes peníze a přes dluhy. To je jediné, co zrůdy umí, řešit peníze a moc. A to jim jde skutečně dobře.

A jak se všichni postupně nechají naočkovat smrtícím koktejlem – pardon – vakcínou, postupně začnou vymírat, hloupnout, být nemocní, až… až tu zbyde jen hrstka vyvolených. A plán bude dokonán.

Ano, plán na snížení populace se dal už dávno do pohybu, jenže lidé se začínají probouzet, ba co víc – oni protestují! A to je pro zrůdy kámen úrazu. Oni potřebují poslušné ovečky. A protože vlastní média, noviny i celebrity, snaží se přes ně „tlačit“ jejich agendu co to dá. Pravdu označují za konspiraci, lež vydávají za pravdu a pravdu za lež. V podstatě se dá dnes říct, že všechno, co se v mainstreamových médiích řekne, je ve skutečnosti přesně naopak.

Jsme na rozcestí

Jako lidstvo jsme se dostali na rozcestí a můžeme se vydat dvěma směry: likvidace a otroctví (plán elit – zrůd), nebo volnost, svoboda a blahobyt. Jiná cesta neexistuje a postávat na rozcestí taky nemůžeme.

Proto dnes bez výjimek platí to, že:

Kdo nebojuje proti zlu, stává se jeho součástí.

Dříve lidé sednuli k televizi a nechali jiné, ať problém vyřeší. Dnes to neplatí. Jsme v tom všichni, jde o budoucnost naši i našich dětí a nic nedělat znamená dát všanc život svůj i dětí a nechat zrůdy vyhladit lidstvo. Každý si musí vybrat, na jaké straně chce stát. Pokud někdo nechce dělat nic, je to také rozhodnutí. Se všemi důsledky.

A končí i veškeré výmluvy. Každý se totiž rozhoduje sám za sebe a každý si pak ponese následky. Omluvy ani výjimky neexistují. Vesmír každému dá, co si zaslouží. Vesmír není jako zkorumpovaný soudní systém. Vesmír nelze obejít, vesmír nelze oblbnout.

Co bude dál?

Už víme, že světové války elitě (rozumějte zrůdám) nevyšly, proto zkusily „smrtící“ virus. To ale taky nevychází podle očekávání. A lidé se probouzejí a čas se temným krátí.

Nenechme se mýlit, oni to NIKDY nevzdají, dělají si nároky na celou Zemi a radši by ji zničili, než aby tu žili s námi. Jsou totiž přesvědčeni o své výjimečnosti. Proto mají v záloze ještě jeden plán.

Protože neustálé pokusy o třetí světovou válku se nedaří, přichází na řadu finále. Tím je útok z vesmíru. Jak už víme, paktují se samozvaní „vyvolení“ (zrůdy) s temnými mimozemskými rasami, které jim díky tomu poskytly určité technologie. Díky tomu mají elity (zrůdy) létající přístroje, které sice vypadají jako mimozemské, ale nejsou. Jsou vytvořené tady na Zemi.

Díky těmto technologiím budou moct elity nafingovat útok mimozemšťanů.

Proč?

Tím se opět vytvoří zdání ohrožení a opět přijdou a nabídnou řešení (jako u COVIDU). Zachrání nás, když se všeho vzdáme (majetku, svobody, zdraví, života…).

To byla vždy nejúčinnější cesta kontroly lidstva: vyvolat problém a pak přinést řešení. Řešení, jehož součástí jsou nepopulární kroky, za míru a klidu nemyslitelné a nepřijatelné.

Všimněte si, jak se po světě začínají objevovat neidentifikované létající předměty. Ano, vypadá to, že finální fáze plánu „mimozemského útoku“ je tu, protože čas se krátí a lidé se probouzejí.

Mimochodem tento plán s nafingovaným mimozemským útokem zmínil již Wernher von Braun.

Co s tím?

Vesmír není jen o zlu a temnotě, jsou tu také ti hodní, světelní válečníci (ať už na Zemi nebo mimo ni), kteří chtějí pomoct. A není jich málo. Tyhle konstruktivní bytosti (můžeme jim pro zjednodušení říkat spojenci) vedou s temnotou neustálý boj. Teď jsme konečně ve fázi, kdy se tzv. „láme chleba“ a tenhle nekonečný boj dojde svého konce. Ať tak nebo tak.

Pokud by vás zajímalo, která strana má navrch, tak vězte, že jsou to spojenci. Mají výrazně navrch a jsme téměř před vyhlazením veškeré temnoty. Protože se ale temní (zrůdy) nevzdají a raději všechno zničí, je potřeba postupovat pomalu a obezřetně. A plánovat dlouho dopředu. Temní nás mají jako rukojmí a nebojí se nás co nejvíc pozabíjet (pořád mají zbraně hromadného ničení, moderní neznámé zbraně atd.). Jako malé dítě, kterému seberete hračky a ono má hysterický záchvat.

Proto to není vyřešené lusknutím prstu. Bylo potřeba vyhladit veškeré podzemní základny, včetně všech mimozemských bestií, které je obývaly. Ještě zdaleka není všemu konec, nicméně na vyhlazení lidstva již nedojde.

Proto pokud čtete články o tom, jak je všechno ztraceno a děsíte se zítřka, pak nevěste hlavu. Tohle období musí lidstvo projít, jedině tak se spící většina probudí. A pochopí skutečnost. Je to nezbytné a nebude to již dlouho trvat. Někteří ztratili víru, vy ji ale pokud možno neztrácejte.

Nenechte se očkovat, nenechte se zavřít jako v kleci, nenechte se vydírat a zblbnout systémem, nedejte se. Chraňte sebe i své děti.

Pamatujte, že všichni, kdo teď jednají proti lidem (očkují, omezují, zastrašují, vydírají atd.) jednají tak na svoje vlastní triko. Pro vesmír neexistuje omluva, výmluva, výjimka, ani nic podobného. Kdo s čím zachází, s tím také schází. Vždy a bez výjimky.

Vítězství je na dohled.

Dodatek

Pakliže si myslíte, že jsem se úplně zbláznil, sledujme prosím společně vývoj událostí v následujících dnech a měsících. A nemyslím jen Českou televizi, Novu a Primu. Sledujte různé zdroje na internetu a utvářejte si obrázek sami.

A napadne-li vás otázka, napište ji do komentářů nebo mi ji pošlete emailem/přes kontaktní formulář: https://www.jcapek.cz/napiste-nam/

Dodatečné otázky

Nakonec uvádím ještě některé dodatečné odpovědi na otázky, které by mohly někoho v souvislosti s článkem napadnout.

Proč se vláda, doktoři a další složky účastní COVIDu, když je to podvod?

Ti, co jsou u moci, mají jasně dáno shora, co přesně mají dělat a co si mohou dovolit. Pokud nebudou poslouchat, budou odstaveni od koryta a budou nahrazeni někým jiným. Přijdou o moc a peníze, a to je pro tyhle pomatence vším.

Co se týče doktorů, někteří jsou dotováni farmaceutickými společnostmi a čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Jiní naopak říkají pravdu, ty ale v televizi neuvidíte.

Podobné je to i s policií, někdo tomu věří, jiný jen plní rozkazy. Každopádně každý si ponese důsledky svého jednání sám. Bez výjimky.

Mají se situací nějakou souvislost americké volby a Donald Trump?

Na to můžete vzít jed. Donald Trump je v současnosti hlavním nepřítelem veškeré temnoty tady na Zemi. Všichni prezidenti byli součástí „klubu“ vyvolených a plnili danou agendu (JFK ne, ten se postavil na odpor). Donald Trump jde naopak proti, chce celou tu sebranku pochytat a zavřít. Stejně je na tom Vladimir Putin.

Proč by nám média (televize, noviny) lhala?

Protože jejich vlastníci jsou na tom stejně jako členové vlády. Jsou součástí klubu a dostávají příkazy shora. Moderátoři a novináři pak jen plní zadání. Aby dostali výplatu. To je samozřejmě ale nijak neomlouvá a ponesou za to následky.

Proč to všechno vesmír dopustí?

Protože to je součást vývoje a naší cesty učení. Mějte na paměti, že ať už zažíváte cokoliv, vaše duše je nesmrtelná a po jakýchkoliv útrapách se nakonec vrátí zpět (říkejme tomu klidně „do nebe“). Nikomu tak nehrozí skutečná újma, vše je jenom „hra“.

Navíc je tohle poučením pro všechny „přihlížející“ duše a správce a další energie/bytosti. Je to poučením, jak se může situace vyvíjet, když vstoupí do hry chamtivost, moc a další podobné vlastnosti.

Podle vesmírného zákona ale přeci musím se vším souhlasit, do ničeho nemůžu být nucen(a)

Ano, proto temní vymysleli symboliku, kterou máme všichni neustále na očích. Oni nemohou přijít a říct: tebe zabiju, nebo ty budeš můj otrok. To by se každý bránil. Když nám ale symbolicky neustále ukazují zotročení lidstva, vraždy, útoky z vesmíru atd. (ať žije Hollywood), všichni jsme otupěli, všichni se na to díváme, nikdo proti tomu neprotestujeme – tudíž to akceptujeme (souhlasíme s tím).

Symbolika má pro temné daleko větší význam, než si obyčejný člověk dokáže představit. A ve chvíli, kdy se ji naučíte dekódovat a číst (symboliku) a budete ji sledovat, začnou vám události zapadat do sebe.

Zanechte komentář