Kolik lidí v ČR zemřelo v roce 2020 na COVID-19?

Všichni „odborníci“ ve vládě spolu s českými médii nám neustále předkládají čísla, kterými nás chtějí vyděsit. Jaká je ale pravda, pokud se zeptáme na jednoduchou otázku – kolik lidí v ČR zemřelo na COVID (ne s COVIDem)?

Ze zvědavosti jsem proto zapátral v oficiálních statistikách MZČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR) a ČSÚ (Český statistický úřad).

Počet zemřelých s COVID-19

Nejdříve jsem proto stáhl denně aktualizovaná data o počtu nakažených/vyléčených/mrtvých ze stránek MZČR.

Odkaz: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/nakazeni-vyleceni-umrti-testy.csv

V tomto souboru najdeme počet zemřelých s COVIDem za rok 2020. Je to 11 940.

Mimochodem tady (na obrázku) jsou nejčastější příčiny úmrtí s COVIDem.

Počet zemřelých na COVID-19

Jak z tohoto čísla získat počet zemřelých na COVID? Pomůže nám opět MZČR s jejich statistikou „Data o celkové mortalitě a příčinách úmrtí pacientů s COVID-19“.

Odkaz: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Data-o-celkov%C3%A9-mortalit%C4%9B-a-o-p%C5%99%C3%AD%C4%8Din%C3%A1ch-%C3%BAmrt%C3%AD-pacient%C5%AF-s-covid-19.pdf

V prvním pololetí roku zemřelo 76 lidí ze 407 na COVID.
V druhém pololetí roku zemřelo 957 lidí z 2 682 na COVID.
V součtu je to tak 1 033 lidí z 3 089, což je cca 33,4%.

33,4% z 11 940 nám dá výsledek 3 988 zemřelých na COVID za rok 2020 v ČR.

Průměrný věk zemřelých

Netroufám si tvrdit, zda je to hodně, nebo málo. Nicméně je dobré projít si i další data, která s tímto tématem souvisí.

Podle stejné statistiky činí průměrný věk zemřelých 79 – 80 let. Dalo by se tedy předpokládat, že COVID škodí především seniorům. Na ochranu této rizikové skupiny by se měla vláda zaměřit.

Co ale ti mladší? Jsou také ohroženi?

Na tuhle otázku najdeme odpověď na stránkách ČSÚ, ve statistice úmrtí rozdělené podle věkových skupin.

Odkaz: https://www.czso.cz/documents/10180/155510088/obypzcr030221.xlsx

V dokumentu zjistíme, že se počet úmrtí začal navyšovat někdy po 40. týdnu (cca v říjnu). Podíváme-li se na věkové skupiny, zjistíme, že skupiny 0-14 let a 15-39 let nejsou nijak dotčeny.

Mírné navýšení přichází až ve skupině 40-64 let, citelný nárůst pak ve skupinách 65-74 let a především ve věkové skupině 75-84 let. Vyšší počet úmrtí je také ve skupině 85+.

Z toho vyplývá, že jsou COVIDem skutečně postižení hlavně starší občané nad 65 let. Mladší generaci to nijak nezasáhlo.

Zbytečná úmrtí?

Statistika MZČR zmiňuje ještě jeden velice důležitý fakt – cituji:

Hlavním důvodem je zvýšená mortalita pacientů
s COVID-19, avšak data za říjen ukazují i na zvýšení mortality z
jiných důvodů
.
Proto je nutné co nejrychleji obnovit standardní nemocniční
zdravotní péči.

Já si tuto poznámku vykládám tak, že na podzim v ČR zbytečně umírali lidé, protože jim nebyla poskytnuta standardní zdravotní péče – právě kvůli COVIDovému šílenství.

Na podzim tak někteří lidé umírali sice kvůli COVIDu, ale ne kvůli nemoci, ale kvůli hlouposti těch, kteří zbytečně omezili dostupnou zdravotní péči těm, kteří ji potřebovali.

Možná si to ale vykládám špatně…

Suma sumárum

Vzhledem k číslům je na místě se ptát, zda by neměla hlavě smysl opatření pro seniory (v domovech důchodců, nemocnicích atd.).
Zavírání ekonomiky, likvidace firem a živnostníků a zadlužování obyvatel nemá smysl, protože mladší (produktivní) generace není COVIDem ohorožena.

Čísla hovoří jasně.
Je potřeba se zaměřit pouze na rizikové skupiny.

Vláda tahle čísla určitě zná – a stejně jedná tak, jak jedná. Opravdu si ještě myslíte, že tu jde o naše zdraví? Ano? Přemýšlejte prosím znovu… 🙂

Zanechte komentář