Novinář v USA vyzkoušel „neprůstřelnost“ volebního systému

Vzhledem k přibývajícím volebním podvodům, jenž se dostávají postupně na světlo, se novinář Victor Joecks rozhodl udělat malý test a vyzkoušet, zda je opravdu tak jednoduché „obalamutit“ volební systém v USA.

Volební lístek totiž správně může odevzdat pouze člověk sám za sebe – což stvrzuje podpisem na obálce, který musí sedět s podpisem na hlasovacím lístku.

Test

Dohodl se proto s 9 dobrovolníky, z nichž každému napsal jeho jméno rukou tak, jak normálně píše. Jednodušeji řečeno novinář svou vlastní rukou sepsal všech devět jmen dobrovolníků. Dobrovolníci poté měli za úkol jeho styl podpisu okopírovat a napsat tímto způsobem své jméno na obálku.
Tento postup byl důležitý, aby nedošlo k porušení zákona.

Výsledek byl tedy takový, že u každého z devíti účastníků testu se lišily jejich podpisy na hlasovacím lístku (jejich vlastní, autentický) a na obálce (jiným stylem, dle novináře). Za takových okolností by tyto hlasovací lístky neměly být přijaty.

Zmíněný test se odehrál v Clark County. Pro lepší představu je to okres ve státě Nevada a jeho hlavním městem je Las Vegas.
Žije tu přes 2,2 milionu obyvatel a rozlohou je okres velký jako náš Středočeský a Jihočeský kraj dohromady.

Jenže…

8 z 9 lístků bylo přijato. Přesto, že podpisy neseděly.

To znamená, že když někdo najde odhozený hlasovací lístek a zfalšuje podpis na obálce, má velkou šanci, že mu bude uznán a podvod mu projde.

Tím lze vysvětlit, jak se mohlo stát, že ve volbách hlasovala Rosemarie Hartle, která zemřela v roce 2017.

A také se tím vysvětluje, jak je možné, že Jill Stokke z Las Vegas přišla k volbám, přičemž jí bylo sděleno, že již volila. Když namítla, že to není možné, že právě volit jde, byla jí ukázána obálka s „jejím“ podpisem.

Špička ledovce

Tohle je pouze pomyslná špička ledovce. Těžko odhadnout, kolik takových podvodů se událo. Je pak úsměvné pročítat oficiální materiály, které zmiňují, že každý podpis na obálce je ověřován vůči podpisu na lístku.

V krátkosti – dokument říká, že podpis je ověřován na každém lístku a obálce. Pakliže podpisy nesedí, nebo na obálce chybí, lístek není uznán, dokud volič nestvrdí svůj podpis.

Odhozené lístky

Správně by každému měl přijít jeden hlasovací lístek na jeho jméno a díky kontrole podpisu by neměl mít možnost odevzdat lístků víc (za někoho jiného/pod jiným jménem).

Bohužel, skutečnost je jiná. Dle spousty svědků se po Americe povaluje spousta odhozených hlasovacích lístků, které může tak kdokoliv využít a odevzdat. A volit tak několikrát, pokaždé pod jiným jménem.

Jen pár příkladů pro ilustraci.

Dva lístky pro jednu osobu – každý s trochu jiným hláskováním jména
Hlasovací lístek pro zesnulou manželku
Netřeba komentovat
Hlasovací lístky volně postavené na schránkách
19! volebních lístků na jednu adresu

Spoustu dalších příkladů, včetně obrázků, najdete na twitteru: https://twitter.com/AdamLaxalt/status/1323300475093966850

Názor si, milí čtenáři, udělejte sami.


Zdroje: https://www.zerohedge.com/political/fraud-clark-county-election-officials-accepted-my-signature-8-different-ballot-envelopes
https://twitter.com/AdamLaxalt/status/1323300475093966850

Zanechte komentář