Andělské číslo 15

Patnáctka je sdělením, že vaše nápady a myšlenky vás pobízejí k uskutečnění tolik potřebných životních změn. Jste anděly povzbuzováni a vedeni, abyste činili konstruktivní životní rozhodnutí. Změn se proto nebojte, v dlouhodobém měřítku budou prospěšné vám i ostatním. Zbavíte se starých a nepotřebných omezení a připravíte prostor „novému“.

Buďte i nadále soustředění na vaše cíle a nebojte se pro jejich splnění něco udělat. Hlavně dělejte věci po svém.

Buďte houževnatí a volte podle svého srdce, nenechte se natlačit někam, kam nechcete. Máte potřebné dovednosti i vnitřní moudrost. Je to jen na vás.

Zanechte komentář