Andělské číslo 14

Andělé vás žádají, abyste udrželi svou pozornost, své konstruktivní afirmace a úmysly ohledně manifestace (zhmotnění) vašich cílů a tužeb.
Andělé jsou vám nápomocni.

Pakliže budete postupovat s opatrností a moudrostí, budete úspěšní v oblasti obchodu, peněz a života obecně. Nebojte se začít nějaký užitečný projekt, ten vám totiž může přinést výhody a budoucí úspěch.

Číslo 14 povzbuzuje k výrazné změně, obnovení a růstu a nabádá ke sdílení znalostí s ostatními. Do čehokoliv se pustíte, to vám v budoucnu přinese odměnu.

Hlavně si dávejte pozor na to, co si přejete. Abyste se posléze nedivili, že se vám to vyplnilo.

Zanechte komentář