Sex

Význam/symbolika

<< Zpět na výklad snů

Buďte upřímní, o sexu se vám nezdálo, koukáte sem ze zvědavosti, že jo? 🙂

Pravděpodobně jeden z nejvíce mylně vykládaných symbolů. Sex je především o propojení a integraci (myšlena integrace jednotlivých vlastností člověka do jednoho funkčního celku). Pokud mají dva lidé sex, snaží se na určité úrovni dostat k sobě tak blízko, jak to jen jde. Odtud to propojení. Lze to symbolicky nazvat dvěma energiemi, které se snaží spojit v jednu. Odtud ta integrace.

I když jsou některé prvky sexuálního snění jen vyjádřením nenaplněných potřeb, vždy je za tím skryto nějaké poselství.

Opět je pro náš výklad důležitá hlavní povahová vlastnost (rys) druhé osoby, s níž se ve snu milujeme. Tento daný rys je totiž potřeba více integrovat (zapojit a rozvinout) do naší osobnosti v reálném životě.

Jestliže jste svědky sexuálního aktu, opět tu platí poučka, že je důležité podívat se na vlastnosti obou zúčastněných a tyto vlastnosti si opět vztáhnout k sobě a zapracovat na nich.

Možná právě prací na snem doporučených vlastnostech se vám podaří překonat nějakou životní překážku nebo situaci a posunout se dál. Bez dostatečné „výbavy a přípravy“ byste mohli zůstat stát před překážkou/zůstat viset v nemilé situaci.


Při výkladu je potřeba vždy postupovat podle všech dostupných informací, tedy co se ve snu odehrává, jaké děje a osoby předcházejí/následují, co děláte ve snu vy atd.


Výklady snů včetně návodu, jak při výkladu postupovat, najdete také v knize Zdálo se mi… snář pro každého.

Zanechte komentář