Voda

Význam/symbolika

<< Zpět na výklad snů

Voda je brána jako počátek existence, symbol zrození, pramen života.

Voda ze své podstaty odplavuje, rozpouští, čistí a tím obrozuje. Je neustále v pohybu.

Oproti tomu sucho je lze brát jako statický stav – stav smrti (co se nehýbe, co ustrne, to zahyne).

V nejčastějším výkladu je však voda brána jako symbol nevědomí (neznámé znalosti) a emocí.

Ponoření do vody pak může znamenat hledání tajemství života.

Chůze po vodě může značit překročení určitých podmínek, které platí v tomto pozemském světě. Přechod vody může být spojen s přechodem z jedné úrovně bytí do druhé.

Hořící voda může znamenat sjednocení protikladů (oheň a voda jsou sice dva svářící se živly, ty se ale nakonec prostoupí a sjednotí).

Voda s vínem značí spojení lidství a božství.

Hluboké vody (moře, jezera, studny) bývají spojovány s říší mrtvých nebo jsou sídlem nadpřirozených bytostí.

Spodní vody ukazují na chaos, či neustále proměny a rozbouřené vody zase na proměnlivost a marnost života.

Podle indiánů voda značí vodní duchy, kteří jsou svůdci ke zlému, jsou pokušitelé a symbolizují rozklad a změnu.


Voda ve snu často radí srovnat si svou emoční stránku.

Pokud vás voda ve snu ohrožuje, pak je interpretace ohrožení hlavně na vašem uvážení (vy byste měli nejlépe vědět, co vás může emočně ohrožovat).
Většinou býváme ohroženi svými city, které jsou silnější, než si dokážeme přiznat a zvládnout.

Rozzuřená řeka symbolizuje naše city, které jsou mimo naši kontrolu a tím nás zásadně ohrožují.

Déšť je symbolem emocí, jež jsou spojené s nějakou současnou situací/zkušeností, kterou prožíváme. Tyto emoce se zatím ještě „neutrhly ze řetězu“.


Při výkladu je potřeba vždy postupovat podle všech dostupných informací, tedy co se ve snu s vodou odehrává, jaké děje a osoby předcházejí/následují, co děláte ve snu vy atd.


Výklady snů včetně návodu, jak při výkladu postupovat, najdete také v knize Zdálo se mi… snář pro každého.

Zanechte komentář