Andělské číslo 777

Andělské číslo 777

Sedmička je velice silné spirituální číslo, obzvlášť pak ztrojená. Sedmička rezonuje na vibracích kolektivního vědomí, spirituálního (duchovního) probuzení, osvícení, duchovního vývoje, mystična, intuice a sebepoznání, porozumění, tajemna, přízně osudu a štěstí, atd.

Andělské číslo 777 vám připomíná, že jste na tomto světě, abyste duchovně rostli, ať už pomocí zlepšování svého já, nebo využitím svých unikátních schopností pro dobro a užitek ostatních.

Číslo 777 říká, že jste naslouchali vedení shůry a nyní uplatňujete své znalosti v praxi a přišel čas, abyste sklidili odměny za své úsilí. Jste anděly chváleni, váš úspěch je inspirativní – mohli byste jít příkladem.

Proto vězte, že se vaše přání začínají naplňovat. To vše jako výsledek vaší pozitivní snahy a vašeho pozitivního přístupu. Očekávejte proto ještě další zázraky, ať už malé, nebo velké.

Zároveň vás trojitá 7 vyzývá k dalšímu vzdělávání a učení v oborech a oblastech, které vás zajímají a jejichž studium vás naplňuje. Nejlepší je cokoliv, co vám pomůže vnitřně a duchovně růst.

Andělské číslo 777 vám říká, že jste na správné cestě a naplňujete svůj životní smysl. Vesmír je z vašeho pozitivního vývoje a z vašich snah nadšený. Vytrvejte!


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v e-knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická, můžete ji tak mít vždy u sebe, např. v mobilním telefonu.

Zanechte komentář