Andělské číslo 77

77

Číslo 77 říká, že jste naslouchali vedení shůry a nyní uplatňujete své znalosti v praxi a přišel čas, abyste sklidili odměny za své úsilí. Jste anděly chváleni, váš úspěch je inspirativní – mohli byste jít příkladem.

Proto vězte, že se vaše přání začínají naplňovat. To vše jako výsledek vaší pozitivní snahy a vašeho pozitivního přístupu. Očekávejte proto ještě další zázraky, ať už malé, nebo velké.

You may also like...

Napsat komentář