Andělské číslo 11

11

Mistrovské číslo 11 symbolizuje duchovní probuzení a osvícení.

Jedenáctka nabádá k napojení na své vyšší já, abychom naplnili svou životní misi a svůj účel.

Číslo 11 je znamením od andělů, že byste měli věnovat více času vašim myšlenkám, neboť ony představují otázky na vaše odpovědi.

Vás pozitivní přístup vám pomůže s naplněním vašich tužeb a se splněním vašich snů.

Buďte inspirativním světlem, jež osvítí cestu ostatním a pomůže jim se duchovně probudit.

Leave a Reply