Údržba vozidla (+VIDEO)

Do sekce „údržba vozidla“ se řadí konkrétně tyto úkony:

  • (ne)pravidelná údržba (např. výměna oleje, brzdové kapaliny)
  • (ne)pravidelná prohlídka (např. STK, emise)
  • oprava (tu lze propojit s výdajem)
  • hlídání expirace (vypršení platnosti) položek lékárničky

Položkám údržby lze nastavit opakování a upozornění:
– po určitém čase
– po určité ujeté vzdálenosti
– kombinace obou možností

Všechny položky údržby pro zvolené vozidlo lze uložit do šablony. Šablonu vytvoříte tak, že vytvoříte všechny požadované záznamy údržby (výměna oleje, kontrola a výměna rozvodů, atd.). Pak už jen vyberete tlačítko Šablony > Vytvořit šablonu údržby.
Do šablony budou uloženy všechny záznamy údržby pro aktuální vozidlo (pouze údržba, ne prohlídky ani opravy, ani lékarnička).

Data lze ze šablony kdykoliv načíst a ušetřit tím spoustu času.
Šablonu můžete dát k dispozici také ostatním uživatelům. Jak? Stačí zaslat šablonu emailem autorovi programu.

Při načítání šablony se využívají údaje o datu zakoupení/vyrobení vozidla a stav tachometru při jeho zakoupení (vyplňují se ve správě vozidel).
Od těchto údajů se totiž odvíjejí termíny opakování jednotlivých záznamů údržby.

Před načtením šablony se záloha databáze neprovádí!

Tip: Podívejte se do sekce šablon, které zaslali uživatelé programu. Možná tam najdete právě vaše auto: Šablony údržby vozidel.

U prohlídek lze nastavit opakování a upozornění pouze po určitém čase.

Do sekce opravy lze zapisovat záznamy o provedených opravách.

U oprav lze využít výdaj, a to následujícími způsoby:
– Využít údaje z výdaje: Uloží záznam opravy s datem a textem převzatým z vybraného výdaje.
– Propojit s výdajem: Propojí záznam s výdajem (až 5 položek). To znamená, že zobrazuje cenu. Při smazání výdaje nebude smazán záznam opravy. Záznam opravy lze od výdaje kdykoliv odpojit, a to při úpravě daného záznamu opravy.
Záznam opravy propojený s výdajem nelze smazat. Nejdříve je potřeba ho odpojit.

V sekci „lékárnička“ lze zaznamenávat a sledovat expiraci (vypršení platnosti) jednotlivých položek lékárničky.