Menu Pomůcky

V menu pomůcky naleznete pomocné funkce, které nijak nevyužívají databázi, ani data v ní a neovlivní ani chod programu (výpočet nákladů na cestu, alkoholmetr…).

Výpočet nákladů na cestu

Díky této funkci si můžete jednoduše spočítat přibližné náklady na cestu. Zadáváte přitom délku trasy, ostatní důležité údaje si program dokáže dopočítat sám.
Výsledek lze uložit do souboru.

Alkoholmetr (Excel)

Otevře soubor aplikace MS Excel, v němž si můžete přehledně vypočítat hladinu alkoholu v krvi. Zadáváte pouze váhu, počáteční čas konzumace alkoholu a jednotlivé vypité nápoje.

Pro otevření Alkoholmetru musíte mít nainstalovaný MS Excel – ten je součástí balíku MS Office.

Procházet adresáře

Pomocí tohoto menu lze pohodlně procházet (otevřít) adresáře, které používá program – tzn. s exportovanými soubory, se zálohami databáze a s aktuálně používanou databází.

Adresáře můžete libovolně změnit: Nastavení > Adresáře.