Jak číst čísla a dekódovat vzkazy

Vesmír, Bůh, podvědomí, Universum, osud… Nezáleží, v co přesně lidé věří a jak to nazývají. Stále více lidí se však probouzí a nemohou popřít, že existuje něco víc „mezi nebem a zemí“. Vesmír (Bůh, podvědomí, osud… název si doplňte sami) však nemluví česky, nebo anglicky, ale promlouvá k vám pomocí řeči čísel, obrazů, vjemů a znamení.

Čísla jsou pak nejčastější formou komunikace. Pokud netušíte, jak taková čísla interpetovat, nezoufejte.

Vždy mějte na paměti, že opakovaně zobrazované číslo je osobním vzkazem, kterému může nejlépe porozumět jen zamýšlený adresát. Čísla mohou naznačit, čeho zhruba se sdělení týká, vždy je ale na každém, aby rozluštil konkrétní význam – protože jen vy víte, co prožíváte a cítíte a tudíž jen vy můžete plně pochopit význam vzkazu.


Začněme datem narození. Jestliže často vídáte čísla z data vašeho narození, pak je to znamení, že se máte více soustředit na váš životní smysl, vaše poslání, tedy to, proč jste tady v tomto životě (co si vaše duše dala za úkol v této inkarnaci).

Významy jednotlivých čísel najdete na stránce Andělská čísla. Jakmile má číslo více, jak tři čísla, je možné prozkoumat a dekódovat číslo několika způsoby. Nejlepší je pak všechny způsoby zkombinovat.

Vezměme si např. číslo 7493.

Prvním krokem je všechna čísla sečíst až na jednociferné číslo.
7+4+9+3 = 23 => 2+3 = 5.
5 = životní lekce (skrze prožité zkušenosti), změna, svoboda, odpojení, uvolnění, oddání se.
Pětka mluví o důležitých životních změnách, které se dějí z nějakého důvodu a tyto změny přinesou pozitvní výsledky; je potřeba změnám důvěřovat a nebránit se jim (akceptovat je).

Druhým krokem je identifikace prostředního čísla nebo dvojčísla. V našem případě tedy dvojčíslí 49. To se skládá ze 4 a 9.
Nyní jen stručně:
4 = zásluha, důstojnost, důvěra, výdrž, nepřestávající práce (úsilí) k dosažení našich cílů.
9 = závěr, konec, vnitřní síla a moudrost, nesobeckost, karma, smysl života.
Z toho lze vyvodit, že 49 = sdělení, že se něco (cyklus, projekt) chýlí ke konci a je potřeba se ohlédnout za dosaženými úspěchy a zužitkovat všechny nabyté zkušenosti v budoucnu; je potřeba vše dokončit, nic nenechávat rozdělané; je dobré se zaměřit na to nové, co přijde (příležitosti atd.). Tohle byl základ vzkazu.

Třetím krokem je podívat se na všechna další čísla.
Opět stručně:
7 = kolektivní vědomí, víra, spiritualita, duchovní probuzení a osvícení, inuice, vnitřní vědění.
3 = komunikace, sebevyjádření, inspirace, tvořivost, optimismus, radost, manifestace, osobnostní růst.
Sedmička tak hovoří o úspěchu a o správně nastolené životní cestě, o překonání překážek a o správných životních volbách. Je to i povzbuzení, že nemáme v této dobré práci přestávat a máme pokračovat po zvolené cestě. Je potřeba se i nadále vyvíjet a zlepšovat.
Trojka nás nabádá, abychom naslouchali své intuici a vnitřní moudrosti, abychom činili správná rozhodnutí; máme využít svou tvořivost, abychom manifestovali (zhmotnili) své touhy; máme v životě pokračovat s optimismem.

Hlavním motivem zprávy je číslo z prvního kroku: 5 (změna).
Rozšíření motivu o další informace je číslo z druhého kroku: 49.
Doplňující informace pocházejí z čísla ze třetího kroku: 7 a 3.

Možný výsledek:
Nebojme se změny a nebraňme se jí.
Něco končí a my se máme ujistit, že jsme neponechali nic nedokončeného. Vedli jsme si velmi dobře a máme v tom pokračovat i nadále. Nemáme zoufat nad koncem a nemáme se obávat toho, co přijde – pokud budeme i nadále pokračovat po zvolené cestě, budeme činit správná rozhodnutí (naslouchat své intuici) a vyvíjet se, dočkáme se úspěchu a vyplní se nám naše přání. Máme zachovat optimismus a žít radostně.


Znovu zopakuji: mějte vždy na paměti, že opakovaně zobrazované číslo je osobním vzkazem, kterému může nejlépe porozumět jen zamýšlený adresát. Čísla mohou naznačit, čeho zhruba se sdělení týká, vždy je ale na každém, aby rozluštil konkrétní význam – protože jen vy víte, co prožíváte a cítíte a tudíž jen vy můžete plně pochopit význam vzkazu.