Význam čísel od 0 do 9

Čísla jsou odjakživa známa svou energií, kterou v sobě nesou, přičemž každé číslo má jinou energii a mluví o jiných prožitcích a hodnotách. Doporučuji vám pročíst si všechna čísla postupně za sebou, neboť jejich význam tvoří ucelený příběh, který vám bude jasný pouze při posloupném čtení.

Nula

Nula symbolizuje prázdnotu a Zdroj (pro věřící Boha, pro fyziky singularitu), je to tedy jakýsi „začátek před začátkem“, je to bod, z něhož vše vzniklo velkým třeskem. Nula říká, že ve skutečnosti neexistuje ani začátek, ani konec. Vše je uzavřený kruh – koloběh, neustále dokola rodící se a umírající lidé – přesněji jejich těla, ne duše.

Nula tak symbolicky poukazuje na Zdroj, na vnitřní hlas každého z nás, neboli na intuici (duši), na níž se máme obrátit pro odpovědi.

Nula také zvyšuje energii každého čísla, u nějž se vyskytne (násobí vliv daného čísla).

Jedna

Jednička značí začátek, včetně počátku existence. Jednička proto symbolizuje myšlenky, neboť myšlenka je vždy na začátku všeho. Než něco vznikne, musí o tom někdo přemýšlet a až pak jednat. Proto je jednička taky symbolem potenciálu a možností. Jsme na začátku a jsme omezeni jen tím, co uděláme a jak se rozhodneme. Jednička sama o sobě nic nezmůže, k tomu je potřeba rozhodnutí (číslo 2) a akce (číslo 3).
Jedničku můžeme vyjádřit bodem/tečkou.

Dvě

Jakmile se spojí dvě jedničky (dvě osamocené osoby), vznikne partnerství (vztah). Díky tomu začnou osoby rozeznávat co znamená „já“ a „ty“. V případě jedničky bylo jen „já“. Dvojka je kromě vztahu také číslem rozhodování. Číslo symbolicky znázorňuje dvě misky vah, mezi nimiž se rozhodujeme. Dvojka je proto znakem duality, protikladů, vztahu, rovnováhy atd.
Dvojku můžeme vyjádřit přímkou, přičemž každý z jejích obou konců symbolizuje onu dualitu, dvě volby, dvě osoby tvořící pár atd. a přímka říká, že neexistují jen hraniční stavy, ale také něco mezi tím.

Tři

Jakmile se naučíme pracovat s dualitou, vytvoříme si jakýsi nadhled nad tím vším, a proto vznikne nad dosavadní přímkou třetí vyvýšený bod – trojúhelník. Trojka je číslem tvořivosti (po tom, co jsme něco vymysleli (č. 1) a rozhodli/zvážili (č. 2) nastává čas tvoření (č. 3)). V případě dvou bodů nikdy nemohl vzniknout obrazec, jen přímka. Až se třetím bodem se posouváme do dalšího rozměru. Číslo tři je velmi mocným číslem, nejčastěji to bývá trojice otec, matka, dítě. Avšak trojici najdeme i jinde, např. umělec, dílo, fanoušci. Sami určitě najdete spoustu dalších příkladů.

Čtyři

Přidáte-li čtvrtý bod trojúhelníku, dostanete čtverec. Čtyřka proto symbolizuje hmotu a realitu. Dalším důležitým významem čtyřky je ustálení a rovnováha – všechno, co má čtyři nohy, bývá stabilní. Také základy budov mívají čtyři rohy/strany. Číslo čtyři je také symbolem pořádku a organizace (uspořádání) – máme 4 světové strany, 4 roční období, 4 živly atd.

Pět

Čtyřka vyjadřuje stabilitu a realitu. Po ní následuje pětka, která přidává svobodu, pohyb vpřed (pokrok), životní rozhodnutí a změnu (změna přináší osvobození). Po ustálení se v realitě můžeme jít vpřed a objevovat vše nové. Máme pět smyslů, díky nimž můžeme prozkoumávat a poznávat okolí a máme čtyři končetiny a hlavu, díky nimž se můžeme pohybovat v prostoru a svobodně se rozhodovat. Se svobodou ruku v ruce kráčí následky, jako zodpovědnost za své jednání, závislost na něčem, bezuzdné jednání (utržení se ze řetězu) a další zlozvyky.

Šest

Pohyb vpřed (číslo 5) musí zákonitě někdy dojít do stavu, kdy bylo akce a pohybu dost a objeví se touha po stabilitě a klidu – a o tom vypráví šestka. Číslo 6 můžeme rozdělit na dvě trojky, ty symbolizují dvě strany, dvě osoby, z nichž se obě rozhodly spojit síly dohromady a něco nového vytvořit (tvoření = č. 3, dvě trojky jsou dohromady 6).

Šestka je číslem lásky, rodiny, partnerství, vztahů, svatby, rovnováhy atd. Jak už bylo řečeno, šestka představuje partnerství – nejen to milostné, ale i to pracovní, kamarádské atd.

Jak známo, šestka také může ukazovat na přílišnou posedlost hmotou (penězi, hmotnými statky, majetkem) a malou pozornost věnovanou duchovní stránce (láska, radost, vztahy, vlastní osobnost atd.).

Sedm

Dostali jsme se až do fáze rodiny, vztahu, klidu (číslo 6), máme pořešeny „pozemské“ záležitosti k obrazu svému, jsme „ukotveni“ v realitě, proto je nyní čas začít víc rozjímat nad duchovními hodnotami a smyslem našeho života. Do rozjímání můžeme zařadit meditaci, přání, modlitby, mystiku, pátrání po tajích života, studium psychologie a vše další, co vás z tohoto ranku napadne. Jednoduše vše, co pomůže objasnit život z vyšší perspektivy (objasnit jeho smysl).

Při nalezení odpovědí na naše duchovní otázky se dočkáme osvobození, uvolnění a většího štěstí, protože pochopíme, jak věci (a vesmír) fungují. Proto je číslo 7 také symbolem štěstí a ujištění, že kráčíme po správné cestě.

Nechtěnou stránkou sedmičky může být „ztracení se“ v duchovních oblastech – neboli, že člověk nestojí nohama na zemi a neuvažuje rozumně (případně žije jen duchovním světem a zapomíná na realitu kolem sebe).

Osm

Po duchovním vývoji a úspěchu (číslo 7), je možné dosáhnout materiálního úspěchu a hojnosti. Číslo přináší zprávu o velké vnitřní síle a sebedůvěře a nekonečných možnostech (číslo 8 položeno na bok je znakem pro nekonečno). Je možné docílit hojnosti a blahobytu ve všech ohledech: láska, peníze, radost, blaho, majetek a všemožné obohacující zkušenosti, jež život nabízí.

Číslo 8 lze rozdělit do dvou 4, osmička tak vyjadřuje dvojitou stabilitu a rovnováhu a vyrovnanost, což je lépe vidět, položíme-li osmičku na bok – je symetrická – znázorňuje dva celky (dvě osoby), jež jsou stejné a nijak se nepřevyšují a jsou uprostřed vzájemně propojeny – nastala mezi nimi harmonie.

Osmička přináší velkou energii, kterou je nutné zužitkovat, jinak se může stát, že budete vyčkávat do nekonečna. Případně může při nevyužití energie konstruktivním způsobem dojít k destruktivnímu jednání.

Devět

Podle nás konečné číslo, které představuje završení a dokončení. Všechno jednou končí, aby něco nového mohlo začít. V opačném případě bychom se nikam neposunuli. Devítka proto symbolizuje nadcházející konec nějakého cyklu a připomíná nám, že nesmíme lpět na ničem, co končí, protože tak to je, to je zákon vesmíru, že věci bez přestání končí a začínají.

Proč píšu „podle nás konečné číslo“? Protože jiné kultury pokračují dál a devítku neberou jako konec. Např. 12 je hojně využívané číslo a i v naší kultuře to můžeme vidět: 12 měsíců v roce (ne 9), 2x 12 hodin ve dni (ne 9), měrná jednotka „tucet“, hojně používané elektrické napětí 12V atd.


Tento popis čísel je z mé knihy Zdálo se mi… aneb snář pro každého, kde najdete nejen další výklady, ale i postup při výkladu snu a dalších užitečné informace.

Zanechte komentář