Opakující se jedničky

Číslo 1 je číslem všeho nového, představuje energii, u níž vše začíná a z níž vše vzniká. Jednička tak symbolizuje vše, co se začátkem souvisí – kuráž, rozhodnost, originalitu, nezávislost, samostatnost, touhu po rozšiřování (obzorů, znalostí…) atd.

Všichni pocházíme ze stejného Zdroje, všichni jsme byli jedním celkem (jednotou), všcihni jsme utvářeni a propojeni myšlenkami. Jednička tak upozorňuje na vaše myšlenky a nabádá, abyste mysleli jen na pozitivní věci.

Opakující se jednička – především 11 – dále mluví o práci s naším vyšším já, abychom poznali svůj skutečný smysl a cíl života. Práce s naším vyšším já zahrnuje i přístup k materiálním záležitostem s cílem celkově vyvážit svůj život v materiální i duchovní rovině (život není jen o penězích).

Jedenáctka zároveň upozorňuje, že naše opakované myšlenky a nápady skrývají odpovědi na naše otázky.

Trojitá jednička upozorňuje na vaše myšlenky a opět nabádá, abyste mysleli jen na to, po čem toužíte.

Čtyři jedničky pak bývají počátečním znamením, kterého si všimne spousta lidí. Toto číslo bývá nejčastěji vídáno ve formě času 11:11. Tímto znamením je člověk upozorňován, že je tu pro něj nějaké sdělení a že další znamení budou následovat. 1111 jsou tak především jakýmsi probuzením či „kopancem“, aby se člověk probudil a byl připraven naslouchat a měl oči a mysl otevřené.


Podobná témata:
Andělské číslo 1
Andělské číslo 11
Andělské číslo 111


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.

Zanechte komentář