Andělské číslo 44

44

Andělské číslo 44 vás žádá, abyste věnovali pozornost vaší intuici a vaší vnitřní moudrosti, neboť vaše napojení na anděly a andělskou sféru je momentálně velmi silné. Pokračujte po současné cestě a vaše odhodlání a průbojnost povedou k úspěchu a naplnění.

Číslo 44 je sdělením, že andělé i archandělé jsou vám na blízku, podporují vás a vedou vás. Přinášejí pozitivní energie, vnitřní sílu a podporu, abyste zvládli vše, co je potřeba.

Také vědí, že jste se opravdu snažili o naplnění vašich cílů a vyzývají vás, abyste to nevzdávali a pokračovali. Buďte proto otevření jejich radám – naslouchejte své intuici a následujte ji.

Číslo 44 je zprávou, že se ve svém životě nemáte čeho obávát. Jestliže budete činit pozitivní kroky vedoucí k naplnění vašich cílů, tužeb a ambicí, vesmír bude na vaší straně. Pokud něco potřebujete, nebojte se požádat.


Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Fenomén: andělská čísla.

1 Response

  1. Soňa Gomolová napsal:

    Děkuji za andělská spojení a andělům za jejich neustálou pomoc.

Zanechte komentář