Polibek

Význam/symbolika

<< Zpět na výklad snů

Políbení je znamení dobré vůle, mír, zpečetění smlouvy, dobrý úmysl, sounáležitost, usmíření, láska.

Políbení ruky nebo nohy je gestem pokory nebo snažné prosby o ochranu.

Polibek ve snu je vždy spojen s komunikací. Ať už vytoužené, potřebné, či podvědomé.

Pokud ve snu líbáte vy, pak druhá osoba představuje nějakou část vašeho já, kterou je potřeba probudit.

Jestliže je líbaná osoba předmětem vaší náklonnosti (touhy), pak máte zřejmě potřebu mluvit o svých citech.

Pokud se ve snu líbají dvě osoby a vy přihlížíte, podívejte se na vlastnosti obou dvou líbajících a pak tyto vlastnosti dejte dohromady. To, co vznikne spojením, je pro vás důležité sdělení (které by se opět mělo nějak vztahovat ke komunikaci).

Překvapí-li vás polibkem jiná osoba, pak jste na tuto osobu začali pravděpodobně nahlížet jinak, než doposud.


Při výkladu je potřeba vždy postupovat podle všech dostupných informací, tedy co se ve snu odehrává, jaké děje a osoby předcházejí/následují, co děláte ve snu vy atd.


Výklady snů včetně návodu, jak při výkladu postupovat, najdete také v knize Zdálo se mi… snář pro každého.

Zanechte komentář