01:10

01:10

Viděli jste čas 01:10? Pak byste si měli uvědomit všechny vaše silné i slabé stránky, protože právě čas 01:10 by mohl být znamením, že se můžete dočkat zrady, pokusu o manipulaci, nebo něčeho podobného – tedy že učiníte nějaké nepříjemné odhalení. Toto odhalení může přinést i určité překážky.

Význam podle andělů

Každopádně je potřeba zklidnit svou mysl a v případě, že vás někdo zradil či podvedl, nehledat mstu/odplatu, ale dané osobě odpustit a nechat vesmír, aby se o vše postaral (a on se postará).

Zároveň vězte, že při vás stojí andělé, kteří vám pomohou dosáhnout profesního úspěchu. Dodávají vám energii, abyste byli iniciativní a měli smysl pro podnikání. Díky nim nebudete mít problém rychle se rozhodnout a na základě toho pak správně jednat. Neměli by vám ani být cizí autorita, smysl pro rovnost, integrita (jednáte v souladu se svými názory a přesvědčeními a neměníte stanoviska) a hlavně pravda.

Je potřeba udržet si optimismus a optimistický přístup ke všemu kolem, protože jedině tak se dá projít náročným obdobím snadněji a rychleji. I když se bude zdát, že je něco nemožné, neházejte ručník do ringu.

Pamatujte také, že jste ochraňováni před všemi okultními vlivy, které by mohly nepříznivě působit na vás a váš život. Rozhodně ale nic nepodceňujte a o této ochraně si něco nastudujte. Také pamatujte, že vztek a násilí nejsou nic, co by mělo jakkoliv figurovat ve vašem životě.

Význam podle numerologie
Číslo: 11 (=01+10)

Číslo 11 představuje intuici, ideály, ochotu a kuráž. Protože ale dává v součtu dvojku, představuje také rozpory, váhavost a pnutí. Jedenáctka je také jakýmsi symbolem prostředníka mezi vědomou a nevědomou myslí.

Jedenáctka přináší energii inspirace – ať už přímo vám, nebo vás jako inspiraci pro druhé. Každopádně přináší energii, kterou je potřeba zužitkovat, jinak můžou nastat problémy. Tato citlivá energie se totiž projeví tak jako tak.

Číslo 11 by vám mělo také přinášet ambice a touhu po dosažení něčeho významného či velkého. Ničeho ale nelze dosáhnout bez dostatečné sebedůvěry. A protože je tu již zmíněná dvojka (1+1=2), pozor na stres a nervozitu.

Rozvíjejte svou trpělivost a nebojte se podporovat ostatní, máte k tomu potřebné dovednosti. Stejně tak disponujete vynalézavostí, nebojte se ji proto použít.

Pamatujte proto na své silné stránky a ty rozvíjejte a užívejte k prospěchu svému druhých a stejně tak vnímejte své slabé stránky a na nich pracujte.


Zdroj: Mirrorhour

Zanechte komentář