Sňatek

Význam/symbolika

<< Zpět na výklad snů

Smíření, vzájemné působení a sjednocení protikladů.

Symbolizuje také duchovní sjednocení, dosažení dokonalosti a naplnění prostřednictvím sjednocení protikladů.

Symbolicky se vztahuje na zvyky, vzorce chování, myšlenkové procesy a systém víry, které byly oddělené a nyní je potřeba je spojit a integrovat dohromady v jeden celek.

Pokud jste ve snu jedním z novomanželů, všímejte si vašeho protějšku a jeho výrazných vlastností, protože tyto vlastnosti jsou pro vás nyní velmi důležité ve vašem vlastním životě.


Při výkladu je potřeba vždy postupovat podle všech dostupných informací, tedy co se ve snu odehrává, jaké děje a osoby předcházejí/následují, co děláte ve snu vy atd.

You may also like...

Napsat komentář