Oheň

Význam/symbolika

<< Zpět na výklad snů

Oheň značí proměnu, očistu, životodárnou moc slunce, obnovu života, oplodnění, moc, sílu, energii, ochranu, obranu, zkázu.

Může také poukazovat na změnu nebo přechod z jednoho stavu do druhého.

Plamen symbolizuje duchovní moc, sílu a proměnu. Je projevem duše.

Oheň i plamen ztělesňují božské i démonické síly, tvořivé i ničivé, oheň vše navrací původní jednotě, z níž bylo vše stvořeno.

Oheň i plamen představují pravdu a vědění a ničí lži. Podle buddhistů představuje moudrost, která spálí veškerou nevědomost.

Křest ohněm obnovuje původní čistotu tím, že spálí všechnu nečistotu.

Světlo a horko, které oheň vydává, mohou představovat intelekt a emoce.

Oheň a voda jsou společně důležitými principy vesmíru.

Vzájemně se sváří, ale jako vlhko a teplo jsou nezbytné pro veškerý život.

Ohnivý kruh znázorňuje kosmický cyklus stvoření a zkázy.


Zjednodušeně řečeno se věci ve vašem životě dramaticky mění.

Malý ohýnek nebo jiskra mohou indikovat příchozí/chystané změny, oheň mimo kontrolu naopak znamená změny, které mohou být děsivé a u nichž vzniká pocit, že je vše mimo kontrolu.

Důležité je, co ve snu hoří. To je hlavním vodítkem.

Např. váš hořící dům značí vaši přeměnu v osobní rovině, hořící veřejný dům značí vaši přeměnu v sociální (vztahové) rovině.

Pokud někdo v ohni zemře, pak výrazná vlastnost této zemřelé osoby ukazuje na vaši osobní vlastnost, která „zemře“ a bude přeměněna na jinou, novou vlastnost.


Při výkladu je potřeba vždy postupovat podle všech dostupných informací, tedy co se ve snu s ohněm odehrává, jaké děje a osoby předcházejí/následují, co děláte ve snu vy atd.


Výklady snů včetně návodu, jak při výkladu postupovat, najdete také v knize Zdálo se mi… snář pro každého.

Zanechte komentář