23:23

23:23

Význam podle andělů

Zpráva skrytá za tímto časem se týká důležitého projektu velmi blízkého vašemu srdci – konkrétně jde o sdělení, že tento kýžený projekt se stane realitou (musíte samozřejmě přiložit ruku k dílu). Tato zpráva je tedy jakýmsi ujištěním o úspěchu v případě, že máte nápad na něco, čeho chcete dosáhnout v romantickém, nebo v profesním životě.

Hodina 23:23 taktéž říká, že je na čase, abyste se pohnuli z místa. Připravte se vydat se na cestu! Ta se může týkat práce, ale není ani vyloučeno, že má cesta něco do činění s vaším osobním životem. Odpověď hledejte uvnitř sebe.

Stanete se více flexibilní (přizpůsobivou) osobou s otevřenější myslí. Máte schopnost přizpůsobení se všem možným situacím – ohromující! Dokážete také jasně formulovat a vyjadřovat své názory, přičemž současně umíte i naslouchat. To je dobrý předpoklad pro vyjednávače. Lidé vám věří!

V současnosti těžíte z ochrany, kterou vám andělé poskytují a jsou to oni, kdo vás vedou ve vašem duševním vývoji. Je proto potřeba této situace využít k osobnímu posunu v životě na další úroveň. Dokážete dosáhnout všech svých vznešených cílů, stačí jen nastavit správnou životní cestu. I když to může znamenat změny ve vašich návycích.

Podrobnosti o andělovi

Anděl spojený s hodinou 23:23 se jmenuje Haiaiel. Je symbolem ujištění a odvahy. Pomáhá vám dobrým způsobem nenásilně „bojovat“ s vašimi protivníky. Ochraňuje vás a umožňuje rozvinout se klidu a harmonii ve vašem životě tak, aby nahradili veškeré konflikty.

Zmíněný anděl pomáhá přenést vaše životní projekty do reality. Díky němu máte přehled o svých schopnostech, což vám dovoluje mít přehled o dopadu vašich schopností na ostatní osoby. V období stresu a úzkosti vám může přinést klid.

Význam podle numerologie
Číslo: 46 (=23+23)

Číslo 46 poukazuje na velký stupeň nezávislosti. Máte rádi svobodu konání, ale ještě raději máte svobodu výběru. Mějte se na pozoru před každým, kdo by vám chtěl vnucovat svůj názor. Sami máte pevné názory ohledně svobodné vůle a tak by to mělo zůstat.

Brzy zažijete pozitivní vývoj ve vašem profesním životě. Máte obdivuhodnou schopnost koncentrace a způsob, jakým pracujete často předčí vaše stanovené cíle. Vaše touha po objevování a získávání znalostí vám dává výhodu.

Tento úspěch může být ale velmi brzy zničen – pokud nenajdete rovnováhu ve vašich emocích. Váš milostný život se zdá být komplikovaným, a to se někdy odráží v ostatních oblastech vašeho života. Zkuste zabránit opakování stejných chyb ve vašem milostném životě stále dokola, jinak to bude mít negativní dopad na vaši psychiku.

Jste citliví a vnímaví a rádi pomáháte ostatním. To je v zásadě dobře, nicméně se musíte naučit, že ne každému lze pomoct – a že ne úplně každému je dobré pomáhat. Starejte se více o rodinu – o ty, kteří utváří váš domov. Jakmile najdete dříve zmíněnou citovou rovnováhu, budete moct pomáhat ostatním bez rizika vlastní duševní újmy.

Zdroj: Mirror hour


Fenomén: andělská čísla

Významy dalších čísel včetně vysvětlení toho, co jsou to andělská čísla, najdete také v knize Andělská čísla.

Kniha je elektronická nebo tištěná, můžete ji tak mít vždy u sebe.


Chcete se naučit, jak v praxi žít vědomě a stát se tvůrcem svého života krok za krokem? Změníte svůj život a zároveň líp porozumíte vzkazům od andělů či své duše (své intuice)? Neváhejte a na cestu vědomého tvoření se vydejte ještě dnes na: www.vedomydenik.cz


Zanechte komentář