Jak na výklad snu

Jak na výklad snu

Na sen byste měli vždy nahlížet jako na příběh. Je to proto, že sen je velice osobním vzkazem, a tudíž je v něm důležitá každá „drobnost“. Pakliže ze snu vybereme jen něco, bude to mít za následek neúplné sdělení, které nemusí splnit kýžený účel. Jestliže ale budeme sen vyprávět jako příběh, uvědomíme si návaznost dějů a vybavíme si každý detail, prozradí nám to ve výsledku mnohem víc. A díky tomu dostaneme i ucelenější, obsáhlejší a přesnější zprávu či odpověď. A o to přeci jde.

Při výkladu snu je proto dobré držet se následujících otázek:

Kde se ve snu nacházíte?
Kdo další je ve vašem snu?
Jak se ve snu cítíte?
Jak jste se cítili po probuzení?
Co snu předcházelo?
Děj snu a další detaily (kontext)

Kde se ve snu nacházíte?

Místo a podmínky, v nichž se váš sen odehrává jsou důležitější, než byste si mohli myslet.
Jaké je počasí? Je slunečno a cítíte se příjemně, nebo je naopak zataženo a vám není do zpěvu? Už tato atmosféra leccos naznačí. Ba co víc – např. v případě deště se mluví primárně o emocích a síla deště je přímo úměrná síle emocí.

Výsledkem hned bude první část zprávy – zaplavují nás nějaké emoce. Jaké emoce? Kde se vzaly? Je potřeba pátrat dál, abychom z dalších okolností zjistili víc.

Nacházíte se v baráku, nebo venku? Pokud je to budova, je to domov, veřejná budova, sklep?
Každé místo má svůj význam, např. pokud jste v práci, pak má sdělení co do činění s pracovním životem, pokud jste ve veřejné budově, pak se vztahuje k veřejné oblasti vašeho života atd.
Poznáváte dané místo z dětství, nebo z jiné etapy vašeho života? Nelze tu pokrýt všechna místa, pro každého z nás mají naprosto odlišná místa rozličný význam. Snad ale tušíte, kam tím mířím.

Kdo další je ve vašem snu?

Jste sami, nebo je někdo s vámi? Je to skupina lidí, nebo jedinec? Znáte dotyčné osoby?
Každopádně si pamatujte, že ve snu nejde ani tak o vzhled jedince, jako spíš o jeho vlastnosti, které ve vás evokuje (vyvolává) nebo které jsou očividné. Nemusí být však nutně zřejmé na „první dobrou“.
Tyhle vlastnosti (charakterové rysy) je pak potřeba vztáhnout na sebe. Osoby bývají ve snu použity jako pomocníci pro vyprávění příběhu.

Lidé ve snu často řeší přímo danou osobu, o ni tu ale tolik nekráčí – jde o její výrazné charakterové rysy a vlastnosti, které vidíme. Na ty nás podvědomí upozorňuje, na ty se musíme zaměřit sami u sebe.

Pokud např. budete snít o kolegovi/kamarádovi, který je výbušný a vzteklý, pak budou jedním z hlavních bodů sdělení právě tyto vlastnosti. Patrně v takovém případě máme např. problém se svou výbušností nebo se chováme příliš cholericky.

Nebo můžete ve snu potkat kamaráda/člena rodiny, o němž vás jako první napadne, že je trpělivý a starostlivý. Což ukazuje na nějaký problém, který s trpělivostí a/nebo starostlivostí máte.
Např. by to mohlo znamenat, že na trpělivosti a starostlivosti o druhé byste na sobě měli zapracovat a trochu víc tyhle vlastnosti rozvinout.
Nebo jste starostliví až přespříliš a to vám brání podniknout nějaký určitý krok, někam se posunout.

Pokaždé je základem sledovat dění a kontext daného snu, jedině tak se doberete kompletního sdělení.

Pamatujte: podvědomí nám nemůže ukázat tuto vlastnost přímo u nás, člověk k sobě totiž trpí jakousi přezíravostí a tolerancí, kdy zmíněné chyby na své straně jaksi nevidí. Nebo nechce vidět. Jsme jen lidi. A neradi si přiznáváme, že nejsme dokonalí 🙂

Samozřejmě je možné, že v případě, že danou osobu znáte…


Celý text včetně výkladů najdete v aktuálně připravovaném snáři, který bude dostupný formou e-knihy (e-booku).

Přejít na stránku se snářem >>

You may also like...

Leave a Reply