Podrobný popis programu Moto assistant

Statistiky

Aplikace Moto assistant dokáže vytvářet statistiky pro různá časová rozmezí (období). Tato období jsou volitelná uživatelem. Jedinou podmínkou pro vytvoření takových statistik je zadávání údajů o čerpání pohonných hmot.

Statistiky

Ve statistikách si můžete navíc nechat zobrazit termíny požadovaných prohlídek, včetně počtu zbývajících dnů. Viz odstavec „Údržba“.

Kromě statistik pro jednotlivá vozidla umí Moto assistant vytvořit také hromadné statistiky pro všechna vozidla v databázi. Takto vytvořené statistiky lze exportovat do všech formátů jako klasické statistiky. Do Excelu se exportuje každé vozidlo na samostatný list.

Grafy

Kromě statistik lze také pohodlně prohlížet grafy. Ty vás mohou informovat o průměrné spotřebě, výdajích, vývoji ceny paliva atp. Podmínkou pro vytvoření takových statistik je zadávání údajů o čerpání pohonných hmot, případně ještě zápis výdajů.

Ve verzi Moto assistant Plus jsou navíc k dispozici grafy porovnání vozidel a řidičů.

Výdaje

Kromě záznamů o čerpání pohonných hmot umí aplikace Moto assistant spravovat také ostatní výdaje – tedy všechny výdaje spojené s provozem vozidla (údržba vozidla, opravy, mytí, pokuty…).
Z těchto údajů se dají vytvářet statistiky a grafy a máte možnost je třídit podle určených kritérií.
Výdaje můžete exportovat (Excel, Word, CSV, HTML) nebo importovat (CSV).

S výdajem lze svázat i jakýkoliv záznam opravy (v modulu údržby). Díky tomu pak nemusíte údaj zapisovat dvakrát (do oprav a do výdajů), ale pouze jednou. Při změně je navíc zajištěna jednota údajů a nezáleží na tom, zda údaj upravíte v modulu oprav nebo v modulu výdajů.

Ve verzi Moto assistant Plus lze kromě standardního zobrazení využít také zobrazení stromové.

Příjmy

Kromě výdajů si můžete do programu zapisovat také příjmy.
Z těchto údajů se dají vytvářet statistiky a grafy a máte možnost je třídit podle určených kritérií. Kromě toho, pokud zná Moto assistant výdaje i příjmy, vypočítá vám tzv. zůstatky (od příjmů odečte výdaje) a vy lehce zjistíte váš aktuální stav.
Příjmy můžete exportovat (Excel, Word, CSV, HTML) nebo importovat (CSV).

Ve verzi Moto assistant Plus lze kromě standardního zobrazení využít také zobrazení stromové.

Údržba

Při provozu jakéhokoliv vozidla se nevyhnete údržbě. Proto Moto assistant nabízí záznam údajů s tím spojených (pravidelná údržba, kontrola, oprava, expirace lékárničky) a umí vás na jakoukoliv z těchto událostí upozornit v případě, že se blíží termín této události.
Předstih upozornění se dá nastavit podle vašich potřeb.

Údržba

Moto assistant také dokáže zobrazit vámi nadefinované prohlídky přímo ve statistikách vozidla, včetně počtu zbývajících dnů do termínu prohlídky.

Blížící se prohlídky ve statistikách

Pokud potřebujete najít pouze konkrétní údaj, lze v programu využít funkci vyhledávání.
Všechny záznamy údržby je možné také vytisknout. Vytištěný seznam si pak můžete vzít s sebou a řídit se podle něj při prohlídce. Pro tento účel je přidán sloupec „OK“, v něm si můžete odškrtnout, že byla daná položka zkontrolována.

Ukázka tisku servisních intervalů zde: PDF – servisní intervaly

Kniha jízd

V případě, že si vedete knihu jízd, Moto assistant umožňuje zadávat nejen údaje o trase (odkud, přes, kam), ale zároveň máte k dispozici další údaje, jako např. kdo s autem jel, za jakým zákazníkem jel…
Kromě jízd pro určité vozidlo je možné nechat zobrazit jízdy pro všechna vozidla v databázi. Okno knihy jízd je navíc možné nechat neustále zobrazené, díky tomu máte zajištěn vždy snadný přístup k potřebným údajům.

Program porovnává zadávané údaje jednak s knihou jízd a jednak s databází čerpání pohonných hmot. Díky tomu snadno ohlídáte nejčastější chyby (ve stavu tachometru, zvolení špatného řidiče…).

Pro vyhledání určitého záznamu máte k dispozici buď filtr s mnoha kritérii nebo jednoduché vyhledávání. Knihu jízd je možné tisknout a exportovat (Excel, CSV, HTML). Zadanou trasu lze vyhledat v případě potřeby na internetu přímo z programu.

Ve verzi Moto assistant Plus lze kromě standardního zobrazení využít také zobrazení stromové.

Správa řidičů/firem

Moto assistant disponuje jednoduchou správou řidičů, kontaktů a firem. Tato data lze využívat při tankování (kdo tankoval) nebo při zápisu jízdy (kdo s autem jel, kam atd.).
Díky tomu získáváte snadno a rychle přehled o vykonaných jízdách s daným vozidlem.

Připojené dokumenty

Ke každému záznamu o tankování můžete připojit až 3 různé dokumenty. Můžete si tak připojit např. kopii (fotografii) účtenky. Připojené dokumenty se stávají součástí databáze a máte možnost je kdykoliv nechat zobrazit, případně je můžete zpětně uložit z databáze do souboru.

Dokumenty lze připojit také k vozidlu, jako takovému. To lze využít např. pro uložení kopie technického průkazu, fotografie vozidla atp.

Dokumenty připojené k záznamu o tankování lze jednoduše prohlížet přímo z hlavního okna.

Pomůcky

Moto assistant disponuje také některými užitečnými pomůckami, jakými jsou např. Alkoholmetr pro výpočet hladiny alkoholu v krvi.

Užitečné dokumenty

Součástí instalace jsou také důležité dokumenty, které je dobré mít vždy po ruce.
Jedná se např. o tyto dokumenty:

  • Jak postupovat při nehodě
  • Záznam o nehodě
  • První pomoc při nehodě
  • Formuláře zapůjčení vozidla